Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 311

Biện pháp nào sau đây nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động nước ta?

A. Nâng cao thể trạng người lao động. 

B. Bố trí lại nguồn lao động giữa các vùng cho hợp lí. 

C. Tăng cường xuất khẩu lao động. 

D. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo người lao động.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Biện pháp nhằm  nâng cao chất lượng nguồn lao động nước ta là đa dạng hóa các loại hình đào tạo người lao động, nhằm nâng cao chất lương đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn. (SGK/76 Địa 12)

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió tháng 7 của trạm Đà Lạt có hướng chủ yếu là hướng nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,615

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tháp dân số của nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,009

Câu 3:

Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp khiến phần lớn sông ngòi ở nước ta mang đặc điểm nhỏ, ngắn và độ dốc lớn là

Xem đáp án » 18/06/2021 558

Câu 4:

Sự đối lập về mùa mưa và mùa khô của Tây Nguyên và Đông Trường Sơn là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên

Xem đáp án » 18/06/2021 449

Câu 5:

Gia tăng tự nhiên dân số nước ta từ giữa thế kỉ XX trở về trước thấp là do

Xem đáp án » 18/06/2021 403

Câu 6:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết vùng nào ở nước ta có nhiều bãi cát nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 348

Câu 7:

Cho biểu đồ

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2015

Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết những nội dung nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 315

Câu 8:

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho dân số nước ta tập trung nhiều ở nông thôn?

Xem đáp án » 18/06/2021 305

Câu 9:

Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 15, quy mô dân số đô thị ở Đông Nam Bộ năm 2007 sắp xếp theo thứ tự giảm dần là

Xem đáp án » 18/06/2021 268

Câu 10:

Sự phát triển của các ngành công nghiệp nào sau đây góp phần quyết định việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

Xem đáp án » 18/06/2021 263

Câu 11:

Thổ nhưỡng trên các đai cao cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa chủ yếu là

Xem đáp án » 18/06/2021 243

Câu 12:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình của đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 233

Câu 13:

Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta còn khá cao là

Xem đáp án » 18/06/2021 230

Câu 14:

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là

Xem đáp án » 18/06/2021 221

Câu 15:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Hồng có diện tích lưu vực nằm chủ yếu ở những vùng nào của nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 221

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »