IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 204

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là

A. phát triển đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. 

Đáp án chính xác

B. có dải đất đen phì nhiêu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

C. các ngành luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí phát triển. 

D. một vùng kinh tế có sản lượng lương thực, thực phẩm lớn.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga có đặc điểm nổi bật là phát triển các ngành: đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. (SGK/71 Địa 11)

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió tháng 7 của trạm Đà Lạt có hướng chủ yếu là hướng nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,584

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tháp dân số của nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 981

Câu 3:

Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp khiến phần lớn sông ngòi ở nước ta mang đặc điểm nhỏ, ngắn và độ dốc lớn là

Xem đáp án » 18/06/2021 558

Câu 4:

Sự đối lập về mùa mưa và mùa khô của Tây Nguyên và Đông Trường Sơn là biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên

Xem đáp án » 18/06/2021 431

Câu 5:

Gia tăng tự nhiên dân số nước ta từ giữa thế kỉ XX trở về trước thấp là do

Xem đáp án » 18/06/2021 395

Câu 6:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, cho biết vùng nào ở nước ta có nhiều bãi cát nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 338

Câu 7:

Cho biểu đồ

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 – 2015

Căn cứ vào biểu đồ trên, hãy cho biết những nội dung nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 308

Câu 8:

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho dân số nước ta tập trung nhiều ở nông thôn?

Xem đáp án » 18/06/2021 299

Câu 9:

Biện pháp nào sau đây nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 289

Câu 10:

Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 15, quy mô dân số đô thị ở Đông Nam Bộ năm 2007 sắp xếp theo thứ tự giảm dần là

Xem đáp án » 18/06/2021 260

Câu 11:

Sự phát triển của các ngành công nghiệp nào sau đây góp phần quyết định việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

Xem đáp án » 18/06/2021 256

Câu 12:

Thổ nhưỡng trên các đai cao cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa chủ yếu là

Xem đáp án » 18/06/2021 237

Câu 13:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình của đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 231

Câu 14:

Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta còn khá cao là

Xem đáp án » 18/06/2021 227

Câu 15:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Hồng có diện tích lưu vực nằm chủ yếu ở những vùng nào của nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 219

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »