Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

14/10/2022 197

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2014

(Đơn vị: tỉ USD)

Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục. (ảnh 1)

- Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

- Rút ra nhận xét GDP của Hoa Kì so với thế giới và các châu lục

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

* Vẽ biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột (vẽ dạng biểu đồ khấc không cho điểm):

Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục. (ảnh 2)

* Nhận xét:

- Năm 2014, GDP của Hoa Kì đạt 17348,1 tỉ USD, chiếm chiếm 22,2% GDP của toàn thế giới, lớn hơn gấp 7,1 lần GDP của Châu Phi, thấp hơn GDP của châu Âu và châu Á. => Hoa Kì có quy mô nền kinh tế đứng đầu trên thế giới.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU?

- Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU?

Xem đáp án » 14/10/2022 116

Câu 2:

Trình bày sự phân bố dân cư của Hoa Kì?

Xem đáp án » 14/10/2022 113

Câu 3:

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Hoa Kì? Vì sao lại có sự chuyển dịch đó?

Xem đáp án » 14/10/2022 106