IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán 70 câu trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân cơ bản

70 câu trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân cơ bản

70 câu trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân cơ bản (P1)

  • 11916 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho dãy số un  với un=an2n+1  (a: hằng số); un+1 là số hạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

 Ta có : 

  


Câu 4:

Cho dãy số có các số hạng đầu là:8; 15;22; 29; ......Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Cho dãy số un với u1=1un+1=un+(-1)2n. Số hạng tổng quát un của dãy số là số hạng nào dưới đây? 

Xem đáp án

Đáp án D

 

  + Giả sử ( *) đúng với n = k tức là uk = k

 

 


Câu 8:

Xét tính tăng giảm của các dãy số sau: un=3n2-2n+1n+1

Xem đáp án

Đáp án A

 Do đó. dãy số đã cho là dãy số tăng.

 


Câu 9:

Xét tính tăng giảm của các dãy số sau: un=n-n2-1

Xem đáp án

Đáp án B

Do đó. dãy số đã cho là dãy số giảm 


Câu 10:

Xét tính tăng giảm của các dãy số sau:un=n+(-1)nn2

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un, biết:un=2n-133n-2 

Xem đáp án

Đáp án A

Từ trên , suy ra dãy số đã cho bị chặn


Câu 12:

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un, biết:un=2nn!

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un, biết: un=1+122+132+...+1n2

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Xét tính bị chặn của các dãy số sau: un=4-3n-n2

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 22:

Cho cấp số cộng có u4=-12;u14=18. Tìm u1, d của cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 23:

Cho cấp số cộng có u5=-15;u20=60. Tìm u1, d của cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 24:

Cho cấp số cộng có u2+u3=20;u5+u7=-29. Tìm u1,d?

Xem đáp án

Đáp án C

Từ giả thiết suy ra:


Bắt đầu thi ngay