Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân Đề thi thử THPTQG năm 2019 Môn GDCD cực hay có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2019 Môn GDCD cực hay có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG năm 2019 Môn GDCD cực hay có lời giải chi tiết(đề số 1)

  • 3465 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nội dung đó thể hiện bản chất nào của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án C

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại hiện.

Nhằm giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước.

Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. =>Nội dung đó thể hiện bản chất nào của pháp luật Giai cấp


Câu 4:

Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ. Anh G đứng dậy rồi lái xe đi.  Chị V thấy vậy liền lao lên giữ anh G lại. Thấy chị V đang có giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người có lỗi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

Xem đáp án

Đáp án A

Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ. Anh G đứng dậy rồi lái xe đi.  Chị V thấy vậy liền lao lên giữ anh G lại. Thấy chị V đang có giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người có lỗi. Chị V, anh M và X phải chịu trách nhiệm pháp lí


Câu 5:

Điểm giống nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật là

Xem đáp án

Đáp án B

Về giống nhau: Đều là những hoạt động có mục đích nhằm đưa pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của người thực hiện. Từ đó tạo cho con người có lối sống lành mạnh, tốt đẹp, giúp cho xã hội ngày càng văn minh và phát triển.

Về khác nhau: Sử dụng pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện tùy theo ý chí của chủ thể. Còn các hình thức còn lại là buộc phải thực hiện.

=>Điểm giống nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật là hoạt động nhằm đưa những quy định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp.


Câu 6:

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là một mâu thuẫn triết học?

Xem đáp án

Đáp án B

Mâu thuẫn triết học là hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

=>Mâu thuẫn triết học là tập thể lớp 10 A có 20 bạn nam, 17 bạn nữ.


Câu 7:

Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Tiền là thứ dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng). Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Thông qua việc chứng thực các giá trị này dưới dạng của một vật cụ thể (thí dụ như tiền giấy hay tiền kim loại) hay dưới dạng văn bản (dữ liệu được ghi nhớ của một tài khoản) mà hình thành một phương tiện thanh toán được một cộng đồng công nhận trong một vùng phổ biến nhất định. Một phương tiện thanh toán trên nguyên tắc là dùng để trả nợ. Khi là một phương tiện thanh toán tiền là phương tiện trao đổi chuyển tiếp vì hàng hóa hay dịch vụ không thể trao đổi trực tiếp cho nhau được. 

=>Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa.


Câu 8:

Pháp luật Việt Nam do cơ quan hoặc cấp nào ban hành?

Xem đáp án

Đáp án D

Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành luật, các chế định pháp luật và được thể hiện trong các văn bản do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành theo những hình thức, thủ tục nhất định để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

=>Pháp luật Việt Nam do nhà nước xây dựng, ban hành.


Câu 9:

G không còn tiền để mua quà tặng cho người yêu nhân dịp 20/10 nên đã chót trộm của bạn cùng lớp 2 trăm ngàn đồng. Vậy G vi phạm

Xem đáp án

Đáp án D

-Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.

-Chế độ xử phạt chủ yếu đánh vào yếu tố vật chất, tinh thần của người vi phạm (cảnh cáo, phạt tiền)
=>G không còn tiền để mua quà tặng cho người yêu nhân dịp 20/10 nên đã chót trộm của bạn cùng lớp 2 trăm ngàn đồng. Vậy G vi phạm hành chính


Câu 10:

Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển là

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau, trong sự vận động và phát triển không ngừng.

Phương pháp luận siêu hình là phương pháp xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác.

=>Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng trong trạng thái cô lập, không vận động, không phát triển là phương pháp luận siêu hình


Câu 11:

V (17 tuổi) chở M (13 tuổi)  điều khiển xe Jupiter không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu.  Do vậy, đã đâm vào Q vừa điều khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q và N bị thương. Trong trường hợp này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để lãi nhiều, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để lãi nhiều, em sẽ mở rộng sản xuất.


Câu 14:

Mọi sự biến đổi ( biến hóa) nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

 Theo định nghĩa của vận động.

Mọi sự biến đổi ( biến hóa) nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội được gọi là vận động


Câu 15:

.........................  hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng hóa .

Xem đáp án

Đáp án A

-Giá trị sử dụng của hàng hòa là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

-Giá trị của hàng hóa:

+Được biểu hiện ra bên ngoài thông qua giá trị trao đổi của nó.

+Là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Vậy hàng hóa là sự thống nhất hải thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị, nhưng là sự thống nhất của hai mặt đối lập, thiếu một trong hai thuộc tính thì sản phẩm không thể trở thành hàng hóa.

=>Giá trị sử dụng hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng hóa


Câu 16:

Đặc điểm để phân biệt giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là

Xem đáp án

Đáp án D

=>Đặc điểm để phân biệt giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là tính quyền lực, bắt buộc chung.


Câu 17:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

-Sức lao động

+Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.

+Sức lao động gồm: thể lực và trí lực.

+Lao động là hoạt động có mucj đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

-Đối tượng lao động

+Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

+Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)

+Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng theo ý muốn.

+Cần có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ  tài nguyên, môi trường sinh thái.

-Tư liệu lao động.

+Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

=>Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động.


Câu 18:

Anh K chở bạn gái trên đường thì va chạm với anh S đi ngược chiều. Thấy anh G lấy điện thoại ra quay video, anh K và chị T bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

Xem đáp án

Đáp án B

Vi phạm hành chính: là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. Chế độ xử phạt chủ yếu đánh vào yếu tố vật chất, tinh thần của người vi phạm ( cảnh cáo, phạt tiền).

=>Anh K chở bạn gái trên đường thì va chạm với anh S đi ngược chiều. Thấy anh G lấy điện thoại ra quay video, anh K và chị T bỏ đi. Anh K và anh S phải chịu trách nhiệm hành chính


Câu 21:

Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp chạy xe vào đường cấm.


Câu 22:

Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là vi phạm

Xem đáp án

Đáp án C

Vì Vi phạm kỷ luật là hành vi có lỗi của chủ thể trái với các quy chế, quy tắc xác lập trật tự trong nội bộ cơ quan, tổ chức, tức là không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, công tác hoặc phục vụ được đề ra trong nội bộ cơ quan, tổ chức đó.

=>Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là vi phạm kỷ luật


Câu 24:

Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Đó là nội dung của

Xem đáp án

Đáp án B

Vì Các đặc trưng của pháp luật : tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực tính bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về hình thức.

- Quy tắc xử sự => quy phạm pháp luật

- Tính quy phạm bổ biến làm nên giá trị công bằng, bình đẳng trước pháp luật, bất kỳ ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải thực hiện theo khuôn mẫu pháp luật quy định.

=>Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Đó là nội dung của tính quy phạm phổ biến


Câu 25:

Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

= >Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật giá trị


Câu 26:

Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn được chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng,... Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho thuộc tính nào của than trở nên phong phú?

Xem đáp án

Đáp án C

Giá trị sử dụng của hàng hòa là công cụ của vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu của con người, cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật giá trị sử dụng của một vật được phát hiện ra ngày càng phong phá và đa dạng, giá trị sử dụng của hàng hóa còn là phạm trù vĩnh viễn.

=>Vậy Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn được chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng,... Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho thuộc tính giá trị sử dụng của than trở nên phong phú.


Câu 27:

Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng?

Xem đáp án

Đáp án B

-Vi phạm hình sự là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.

+ Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thể hiện ở việc chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án:

+ Người từ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+Người từ đủ 16 tuổi trở lên phại chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

+Việc xử lí người chưa thành niên (đủ 14 đến dưới 18 tuổi) theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu.

=>Người ở độ tuổi đủ 14 - dưới 16.phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng


Câu 28:

Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai anh tại quán cafe X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

Xem đáp án

Đáp án A

Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của ông H( H và B sai khi làm con dấu giả =>vi phạm pháp luật khi không tuân thủ pháp luật) sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười triệu đồng ( đe dọa người khác nên K và M => vi phạm pháp luật). Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai anh tại quá cafe X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này ( Vợ M thực hiện đúng pháp luật)


Câu 29:

Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong sự thông nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập sự đấu tranh giữa chúng là tuyệt đối, còn sự thống nhất giữa chúng là tương đối, có điều kiện, tạm thời, trong sự thống nhất đã có sự đấu tranh, đấu tranh trong tính thống nhất của chúng.

=>Đấu tranh là tuyệt đối, thống nhất là tương đối về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng


Câu 30:

Ông A mua hàng của ông B nhưng không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với ông B. Ông A vi phạm

Xem đáp án

Đáp án D 

Hành vi của ông A đã vi phạm pháp luật dân sự vì là hành vi trái pháp luật ( trả tiền không đầy đủ và đúng thời hạn đã ký kết với nhau), xâm hại tới tài sản của ông B.

=>Ông A mua hàng của ông B nhưng không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với ông B. Ông A vi phạm pháp luật Dân sự


Câu 31:

Một người nông dân sử dụng con bò làm sức kéo vận chuyển nông sản cho mình thông qua chiếc xe bò. Con bò khi đó được coi là yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất?

Xem đáp án

Đáp án A

-Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sức tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

-Tư liệu lao động gồm 3 loại:

+Công cụ lao động ( cày, cuốc máy móc,..)

+Hệ thống bình chứa ( ống, thùng, hộp,..

+Kết cấu hạ tầng của sản xuất ( đường xa, bến cảng, sân bay,...

=>Một người nông dân sử dụng con bò làm sức kéo vận chuyển nông sản cho mình thông qua chiếc xe bò. Con bò khi đó được coi là yếu tố cơ bản tư liệu lao động của quá trình sản xuất.


Câu 32:

Hành vi không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là hành vi vi phạm

Xem đáp án

Đáp án D

- Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức lại mang tính tự nguyện và thường là yêu cầu cao của xã hội đối với con người. Trong thực tế, có những trường hợp hành vi của cá nhân tuy không vi phạm về pháp luật nhưng có thể vẫn bị phê phán vè mặt đạo đức.

=>Hành vi không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức.


Câu 33:

“ Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động” vì

Xem đáp án

Đáp án C

“ Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động” vì triết học nghiên cứu những qui luật chung nhất và phổ biến nhất

- Là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Triết học có vai trò là thế giới quan và phương pháp luận chung của những hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.


Câu 34:

Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển là đúng


Câu 35:

Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động bằng kim khí thay cho công cụ lao động bằng đá. Đây là biểu hiện sự phát triển trong lĩnh vực

Xem đáp án

Đáp án A

Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động bằng kim khí thay cho công cụ lao động bằng đá. Đây là biểu hiện sự phát triển trong lĩnh vực tư duy


Câu 36:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án

Đáp án D

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

Vì thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.


Câu 37:

Mâu thuẫn về lợi ích giữa hai giai cấp Tư sản và Vô sản trong Chủ nghĩa Tư bản phải được giải quyết bằng hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

 Mâu thuẫn về lợi ích giữa hai giai cấp Tư sản và Vô sản trong Chủ nghĩa Tư bản phải được giải quyết bằng hoạt động giai cấp VS tổ chức phong trào đấu tranh cách mạng lật đổ chế độ TBCN


Câu 38:

Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình sự?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được(vợ chồng N vi phạm dân sự vì liên quan về quan hệ tài sản), chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N ( vì phạm hình sự). Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ.

=>Chị N, chị A và chị B đã vi phạm pháp luật hình sự


Câu 39:

Trong những văn bản sau, văn bản nào không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án C

Văn bản quy chế không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.


Câu 40:

Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó  đi học cho oai. Hành vi của những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án D

Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó  đi học cho oai. Hành vi của Bạn M và J không tuân thủ pháp luật


Bắt đầu thi ngay