Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án (P3)

  • 3792 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

 thực hiện hành vi nào dưới đây?

 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là giải quyết mối quan hệ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 14:

Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 16:

Những giá trị nào của pháp luật cũng là giá trị đạo đức cao cả mà con người hướng tới?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở sự lãnh đạo của

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 20:

Tình yêu chân chính làm cho con người

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 21:

Một trong những biểu hiện trong truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 25:

Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28:

Pháp luật là hệ thống các

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 29:

Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 30:

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ

 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 31:

Mỗi quy tắc xử sự được thể hiện thành

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 32:

Anh K đã sử dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho mình được kết hôn. Trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 33:

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 39:

Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những việc mà pháp luật quy định phải làm là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 40:

Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay