Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 môn Công Dân có đáp án (P4)

  • 3793 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Theo quy định của pháp luật, A. người sử dụng lao động và đối tác. là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 8:

Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để trả nợ, nộp thuế là tiền tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 11:

Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Công dân không tuân thủ pháp luật khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật có nghĩa là bất kì công dân nào khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 17:

Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?            

             

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 18:

Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 23:

Công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi các bộ luật là thực hiện quyền ở việc công dân được

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 24:

Pháp luật về sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế quy định, công dân khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 38:

Cơ quan chức năng phát hiện bà C giám đốc doanh nghiệp X chưa lắp đặt hệ thống xử lí rác thải theo quy định và thường xuyên sử dụng chất cấm trong sản xuất hàng hóa. Bà C không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay