Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Đường thẳng và mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Đường thẳng và mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Đường thẳng và mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 1055 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng không thể là:

Xem đáp án

Đường thẳng và mặt phẳng nếu có hai điểm chung thì sẽ có vô số điểm chung nên không thể chỉ có hai điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nếu đường thẳng d và mặt phẳng α không có điểm chung thì chúng 

Xem đáp án

Nếu đường thẳng d và mặt phẳng α không có điểm chung thì chúng song song.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α) như hình vẽ, số điểm chung của d và (α) là:

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy d cắt (α) tại duy nhất một điểm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nếu một đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) mà nó song song với đường thẳng d’ trong (α) thì:

Xem đáp án

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) mà d song song với một đường thẳng d’ nằm trong (α) thì d song song với (α)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

A và D sai vì hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau hoặc trùng nhau.

B sai vì hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 7:

Cho d//αd'α, số giao điểm của d và d’ là:

Xem đáp án

Vì d//α và d'α nên d và d’ chỉ có thể song song hoặc chéo nhau. Do đó chúng không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 8:

Cho hai đường thẳng chéo nhau, số mặt phẳng chứa đường thẳng này mà song song đường thẳng kia có thể là:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng chéo nhau, có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10:

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Khi đó, số đường thẳng phân biệt nằm trong (P) và song song với a có thể là: 

Xem đáp án

Đường thẳng a//(P) thì có vô số đường thẳng nằm trong (P) và song song với a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 11:

Cho hai đường thẳng a, b song song với nhau. Hai mặt phẳng (P), (Q) phân biệt tương ứng chứa a, b đồng thời cắt nhau theo giao tuyến d. Khi đó đường thẳng d:

Xem đáp án

Giao tuyến d của hai mặt phẳng có thể song song hoặc trùng với a, nó cũng có thể song song hoặc trùng với b. Trường hợp trùng xảy ra khi a=PQ;b=PQ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 12:

Cho trước hai đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó:

Xem đáp án

Cho hai đường thẳng chéo nhau, khi đó có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với mặt phẳng kia.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 13:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 15:

Nếu đường thẳng d//αd'α thì d và d’ có thể: 


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương