Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án

Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án

Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 3 (Có đáp án): Hàm số liên tục (Đề số 1)

  • 3431 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hàm số: fx=x2-5x vi x>-1x3-4x-1 vi x<-1

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Hàm số đã cho không xác định tại x=-1 nên không liên tục tại điểm đó.

Tại các điểm còn lại hàm số đều liên tục.

Đáp án A


Câu 2:

Cho hàm số: fx=2x-1x3-4x

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hàm số đã cho không xác định tại x=0, x=-2, x=2 nên không liên tục tại các điểm đó.

Hàm số liên tục tại x=0,5 vì nó thuộc tập xác định của hàm phân thức f(x).

 Đáp án là C


Câu 4:

Cho hàm số: fx=3x-5 vi x-2ax-1 vi x>-2

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=-2?

Xem đáp án

Ta có :

Hàm số liên tục tại x=-2 khi và chỉ khi:

⇔ -2a - 1 = -11⇔a = 5

Đáp án C


Câu 5:

Cho hàm số : fx=x2x vi x<1, x00 vi x=0x vi x1. Hàm số liên tục tại ?


Câu 11:

Dãy nào sau đây có giới hạn khác 0?

Xem đáp án

Chọn A

Xét phương án A: 


Câu 13:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án

Chọn A

Vì 0<  0, 81 < 1 nên  lim (0, 81)n= 0


Câu 14:

Dãy nào sau đây không có giới hạn?

Xem đáp án

Chọn B

vì -0, 89<1; 0,96< 1; -0,85< 1

Nên lim (-0, 89)n= 0;lim(0,96)n= 0; lim (-0,85)n= 0


Câu 15:

lim-1n2n+3 bằng: 


Câu 16:

lim4n-3n35n3 bằng: 


Câu 21:

lim(4n-10n3) bằng:


Câu 22:

lim(6n2+5n-1) bằng:


Câu 23:

lim-34n2-7n+55 bằng: 

Xem đáp án

Chọn  D


Bắt đầu thi ngay