Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1: Giới hạn dãy số có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1: Giới hạn dãy số có đáp án (Mới nhất)

Dạng 1: Tính giới hạn bằng định nghĩa có đáp án

 • 672 lượt thi

 • 20 câu hỏi

 • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
Xem đáp án

Chọn C.

Theo nội dung định lý.


Câu 2:

Giá trị của  Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 2) ta có Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 3) nên có Giá trị của lim 1/n+1 bằng: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 (ảnh 4)


Câu 3:

Giá trị của Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 1)Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 2) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 3) ta có Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 4) nên có Giá trị của lim 1/n^k (k thuộc N*) bằng: A. 0 B. 2 C. 4 D. 5 (ảnh 5)


Câu 4:

Giá trị của Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng: A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A.

Với a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng: A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 2) ta có Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng: A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 3) nên có Giá trị của lim sin^2n/n +2 bằng: A. 0 B. 3 C. 5 D. 8 (ảnh 4)


Câu 5:

Giá trị của lim(2n + 1) bằng:
Xem đáp án

Chọn A.

Với mọi số dương M lớn tùy ý ta chọn Giá trị của lim(2n + 1) bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 Chọn A. Với mọi số dương M (ảnh 1)

Ta có: Giá trị của lim(2n + 1) bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 Chọn A. Với mọi số dương M (ảnh 2)


Câu 6:

Giá trị của Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn B.

Với mọi số dương M lớn tùy ý ta chọn Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2) thỏa Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)

Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 4)

Ta có: Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 5)

Vậy Giá trị của lim 1-n^2/n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 6)


Câu 7:

Giá trị của Giá trị của lim 2/n+1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Với mọi a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 2/n+1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2)

Suy ra Giá trị của lim 2/n+1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)


Câu 8:

Giá trị của Giá trị của lim cosn + sin n / n^2 + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có Giá trị của lim cosn + sin n / n^2 + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2) Giá trị của lim cosn + sin n / n^2 + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)


Câu 9:

Giá trị của Giá trị của lim căn bậc hai n + 1 / n + 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Với mọi số thực a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của lim căn bậc hai n + 1 / n + 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2)

Ta có: Giá trị của lim căn bậc hai n + 1 / n + 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)


Câu 10:

Giá trị của Giá trị của lim 3n^3 + n/ n^2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn A. 

Với mọi M > 0 lớn tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 3n^3 + n/ n^2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2)

Ta có: Giá trị của lim 3n^3 + n/ n^2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)

Vậy Giá trị của lim 3n^3 + n/ n^2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 4)


Câu 11:

Giá trị của Giá trị của lim 2-n / căn bậc hai n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn B.

Với mọi Giá trị của lim 2-n / căn bậc hai n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2) lớn tùy ý, ta chọn Giá trị của lim 2-n / căn bậc hai n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)

Ta có: Giá trị của lim 2-n / căn bậc hai n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 4)

Suy ra Giá trị của lim 2-n / căn bậc hai n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 5).


Câu 12:

Giá trị của Giá trị của A = lim 2n + 1/ n - 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 2 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Với số thực a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của A = lim 2n + 1/ n - 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 2 D. 1 (ảnh 2)

Ta có: Giá trị của A = lim 2n + 1/ n - 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 2 D. 1 (ảnh 3)

Vậy A = 2.


Câu 13:

Giá trị của Giá trị của B = lim 2n + 3/ n^2 + 1 bằng: (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Với số thực a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn na thỏa Giá trị của B = lim 2n + 3/ n^2 + 1 bằng: (ảnh 2)

Giá trị của B = lim 2n + 3/ n^2 + 1 bằng: (ảnh 3)

Ta có: Giá trị của B = lim 2n + 3/ n^2 + 1 bằng: (ảnh 4).


Câu 14:

Giá trị của Giá trị của C = lim căn bậc hai n^2 + 1/ n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn D.

Với số thực a > 0 nhỏ tùy ý, ta chọn Giá trị của C = lim căn bậc hai n^2 + 1/ n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2)

Ta có: Giá trị của C = lim căn bậc hai n^2 + 1/ n + 1 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)

Vậy C = 1.


Câu 15:

Giá trị của Giá trị của A = lim n - 2 căn bậc hai n / 2n bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 1/2 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án
Chọn C.

Câu 16:

Giá trị của Giá trị của B = lim nsin n - 3n^2 / n^2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. -3 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án
Chọn C.

Câu 17:

Giá trị của Giá trị của C = lim 1/n^2 + 2 căn bậc hai n + 7 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án
Chọn C.

Câu 18:

Giá trị của Giá trị của D = lim 4n + 1/ căn bậc hai n^2 + 3n + 2 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 4 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án
Chọn D.

Câu 19:

Giá trị của Giá trị của lim a^n / n! = 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Gọi m là số tự nhiên thỏa: Giá trị của lim a^n / n! = 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2). Khi đó với mọi n > m + 1

Ta có: Giá trị của lim a^n / n! = 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3)

Giá trị của lim a^n / n! = 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 4). Từ đó suy ra: Giá trị của lim a^n / n! = 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 5).


Câu 20:

Giá trị của Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 1) với a > 0 bằng:

Xem đáp án

Chọn D.

Nếu a = 1 thì ta có đpcm

- Giả sử a > 1. Khi đó: Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 2)

Suy ra: Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 3) nên Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 4)

- Với 0 < a < 1 thì Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 5)

Tóm lại ta luôn có: Giá trị của lim n căn bậc hai a với a > 0 bằng: A. + vô cùng B. - vô cùng C. 0 D. 1 (ảnh 6) với a > 0.


Bắt đầu thi ngay