IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 8,377

Phần tự luận

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa mạng WAN, LAN?

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

+ Giống nhau: (1đ)

Nêu được khái niệm mạng LAN là kết nối những máy tính ở gần nhau. Mạng WAN là mạng kết nối những máy tính ở cách xa nhau 1 khoảng lớn và thông thường liên kết các mạng LAN.

+ Khác nhau: (1đ)

 LANWAN
Về vị trí địa líCác máy tính và thiết bị gần nhau như trong cùng một văn phòng, tòa nhà…Các máy tính và thiết bị có thể ở các thành phố, đất nước khác nhau (khoảng cách xa).
Số lượng máyVài chục máy tính và thiết bị.Hàng chục nghìn máy tính và thiết bị
Công nghệ truyền thông Thực hiện công nghệ truyền thông như công nghệ tương tự, công nghệ số, công nghệ chuyển mạch gói…

Câu trả lời này có hữu ích không?

3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây về trang Web tĩnh là chính xác nhất:

Xem đáp án » 19/06/2021 5,824

Câu 2:

Nội dung của một gói tin được truyền trên mạng không bao gồm thành phần nào sau đây:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,396

Câu 3:

E-mail là viết tắt của cụm từ nào sau đây

Xem đáp án » 19/06/2021 1,696

Câu 4:

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây

Xem đáp án » 19/06/2021 1,652

Câu 5:

Trong các biện pháp ngăn ngừa virus máy tính dưới đây, biện pháp nào kém hiệu quả nhất

Xem đáp án » 19/06/2021 1,551

Câu 6:

Câu nào trong các câu sau đây phát biểu chính xác nhất về mạng Internet

Xem đáp án » 19/06/2021 1,093

Câu 7:

Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 672

Câu 8:

Có bao nhiêu bit trong một địa chỉ IP

Xem đáp án » 19/06/2021 566

Câu 9:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 19/06/2021 521

Câu 10:

Cách truy cập nào dưới đây được coi là bất hợp pháp

Xem đáp án » 19/06/2021 516

Câu 11:

Giao thức truyền thông là bộ các …….cụ thể phải tuân thủ trong việc trao đổi ……..giữa các thiết bị ………Có các giao thức đối với tốc độ truyền, khuôn dạng dữ liệu, kiểm soát lỗi,…

Xem đáp án » 19/06/2021 491

Câu 12:

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng

Xem đáp án » 19/06/2021 479

Câu 13:

Chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án » 19/06/2021 455

Câu 14:

Mạng diện rộng là:

Xem đáp án » 19/06/2021 444

Câu 15:

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

Xem đáp án » 19/06/2021 318