IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 7,729

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích luỹ năng lượng

Đáp án chính xác

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản thành những chất đặc trưng của tế bào và tích lũy năng lượng

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành?

Xem đáp án » 19/06/2021 4,511

Câu 2:

Năng lượng được giải phóng trong dị hoá cuối cùng cũng đều biến thành

Xem đáp án » 18/06/2021 432

Câu 3:

Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia vào quá trình chuyển hoá đường trong cơ thể

Xem đáp án » 18/06/2021 379

Câu 4:

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?

Xem đáp án » 19/06/2021 375

Câu 5:

Đối tượng nào dưới đây có quá trình dị hoá diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình đồng hoá ?

Xem đáp án » 19/06/2021 355

Câu 6:

Chuyển hoá cơ bản là?

Xem đáp án » 19/06/2021 335

Câu 7:

Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan

Xem đáp án » 18/06/2021 330

Câu 8:

Trung khu điều hoà sự tăng giảm của nhiệt độ cơ thể nằm ở đâu

Xem đáp án » 18/06/2021 303

Câu 9:

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá?

Xem đáp án » 18/06/2021 290

Câu 10:

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?

Xem đáp án » 19/06/2021 265

Câu 11:

Đồng hoá và dị hoá là hai quá trình?

Xem đáp án » 19/06/2021 264

Câu 12:

Chuyển hoá cơ bản có vai trò gì

Xem đáp án » 19/06/2021 248

Câu 13:

Loại hoocmôn nào dưới đây tham gia điều chỉnh đường huyết trong máu?

Xem đáp án » 19/06/2021 226

Câu 14:

Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể phụ thuộc vào sự điều khiển của mấy hệ cơ quan ?

Xem đáp án » 19/06/2021 216