IMG-LOGO

Câu hỏi:

19/06/2021 992

Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người

A. Mất đoạn đầu trên NST số 21

Đáp án chính xác

B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23

C. Đảo đoạn trên NST giới tính X

D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Mất đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dạng đột biến dưới đây được ứng dụng trong sản xuất rượu bia là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,509

Câu 2:

Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

Xem đáp án » 19/06/2021 1,237

Câu 3:

Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

Xem đáp án » 19/06/2021 721

Câu 4:

Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến:

Xem đáp án » 19/06/2021 636

Câu 5:

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng

Xem đáp án » 19/06/2021 510

Câu 6:

Những đột biến nào thường gây chết

Xem đáp án » 19/06/2021 507

Câu 7:

Các dạng đột biến cấu trúc của NST là

Xem đáp án » 19/06/2021 485

Câu 8:

Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây

Xem đáp án » 19/06/2021 419

Câu 9:

Một hội chứng ung thư máu ở người là biểu hiện của một dạng đột biến NST. Đó là dạng đột biến cấu trúc NST nào dưới đây ?

Xem đáp án » 19/06/2021 371

Câu 10:

Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến

Xem đáp án » 19/06/2021 368

Câu 11:

Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là

Xem đáp án » 19/06/2021 363

Câu 12:

Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả

Xem đáp án » 19/06/2021 360

Câu 13:

Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi kích thước nhiễm sắc thể nhưng làm thay đổi trình tự các gen trên đó, ít ảnh hưởng đến sức sống?

Xem đáp án » 19/06/2021 359

Câu 14:

Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là

Xem đáp án » 19/06/2021 340

Câu 15:

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để

Xem đáp án » 19/06/2021 307