Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 584

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ nào?

A. Bộ Ăn sâu bọ

B. Bộ Ăn thịt

C. Bộ Gặm nhấm

Đáp án chính xác

D. Bộ Thú huyệt

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ Gặm nhấm, là bộ thú có số lượng loài lớn nhất.

→ Đáp án C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,366

Câu 2:

 Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,063

Câu 3:

Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,984

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,329

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,241

Câu 6:

Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,236

Câu 7:

 Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 834

Câu 8:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 18/06/2021 548

Câu 9:

 Loài nào sau đây sống đơn độc?

Xem đáp án » 18/06/2021 538

Câu 10:

Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi?

Xem đáp án » 18/06/2021 371

Câu 11:

Loài nào thuộc Bộ Thú ăn sâu bọ?

Xem đáp án » 18/06/2021 319

Câu 12:

 Loài nào KHÔNG có tập tính đào hang?

Xem đáp án » 18/06/2021 264

Câu 13:

Cách bắt mồi của hổ là?

Xem đáp án » 18/06/2021 238

Câu 14:

 Loài ăn thực vật là?

Xem đáp án » 18/06/2021 132