IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 608

Nhà có vai trò như thế nào?

A. Là nơi trú ngụ của con người

B. Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên

C. Là nơi đáp ứng nhu cầu của con người

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Nhà có vai trò:

+ Là nơi trú ngụ của con người

+ Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên

+ Là nơi đáp ứng nhu cầu của con người – SGK trang 34)

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,561

Câu 2:

Nhà ở miền núi thường sử dụng kiểu loại nhà nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,218

Câu 3:

Nhà ở nông thôn không có đặc điểm nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,142

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành phố, thị xã?

Xem đáp án » 18/06/2021 913

Câu 5:

Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?

Xem đáp án » 18/06/2021 800

Câu 6:

Đặc điểm của nhà ở miền núi là:

Xem đáp án » 18/06/2021 747

Câu 7:

Phần lớn, nhà ở của Đồng bằng sông Cửu Long là loại gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 679

Câu 8:

Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?

Xem đáp án » 18/06/2021 320

Câu 9:

Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở là như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 280