IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 800

Nhà ở của Việt Nam có mấy dạng?

A. 2

B. 3

Đáp án chính xác

C. 4

D. 5

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Nhà ở của Việt Nam có 3 dạng:

+ Nhà ở nông thôn

+ Nhà ở thành phố, thị xã, thị trấn

+ Nhà ở miền núi – SGK trang 37, 38)

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà chật, nhà một phòng cần sắp xếp đồ đạc như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,561

Câu 2:

Nhà ở miền núi thường sử dụng kiểu loại nhà nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,217

Câu 3:

Nhà ở nông thôn không có đặc điểm nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,142

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành phố, thị xã?

Xem đáp án » 18/06/2021 913

Câu 5:

Đặc điểm của nhà ở miền núi là:

Xem đáp án » 18/06/2021 747

Câu 6:

Phần lớn, nhà ở của Đồng bằng sông Cửu Long là loại gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 679

Câu 7:

Nhà có vai trò như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 607

Câu 8:

Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?

Xem đáp án » 18/06/2021 320

Câu 9:

Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở là như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 280