Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 342

Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:

A. Có thể được dùng để lưu trữ một phần CSDL 

Đáp án chính xác

B. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền được truy cập vào CSDL 

C. Không được phép cài đặt thêm bất kì một CSDL cá nhân nào 

D. Tất cả đều sai

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ là thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy.

Đáp án: A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về hệ CSDL tập trung: 

Xem đáp án » 22/06/2022 1,192

Câu 2:

CSDL đặt tại một máy, các thành phần của hệ QTCSDL tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, có trong kiến trúc hệ CSDL nào?

Xem đáp án » 22/06/2022 1,179

Câu 3:

CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu có liên quan (về …I… ) được dùng chung và phân tán về mặt …II… trên một mạng máy tính. Hãy chọn từ thích hợp điền vào hai chỗ trống.

Xem đáp án » 22/06/2022 638

Câu 4:

 “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lí thu, chi của gia đình” thì chọn kiến trúc nào của hệ CSDL cho phù hợp?

Xem đáp án » 22/06/2022 594

Câu 5:

Một hệ QT CSDL phân tán là một hệ thống …I… cho phép quản trị …II… và làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán. Hãy chọn từ phù hợp cho chổ trống.

Xem đáp án » 22/06/2022 566

Câu 6:

Khi dữ liệu tập trung tại một trạm, những người dùng trên các trạm khác có thể truy cập được dữ liệu này, ta nói đó là hệ CSDL gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 409

Câu 7:

Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào? 

Xem đáp án » 22/06/2022 344

Câu 8:

Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:

Xem đáp án » 22/06/2022 332

Câu 9:

Hệ CSDL có một người dùng được gọi là gì? 

Xem đáp án » 22/06/2022 325