IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 4,543

Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:

A. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lưu biên bản. 

B. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản, cài đặt mật khẩu.

C. Nhận dạng người dùng, mã hoá thông tin và nén dữ liệu, chính sách và ý thức, lưu biên bản. 

D. Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; lưu biên bản.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Phân quyền truy cập, nhận dạng người dùng; mã hoá thông tin và nén dữ liệu; chính sách và ý thức; lưu biên bản là các giải pháp cho việc bảo mật CSDL.

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?

Xem đáp án » 22/06/2022 12,655

Câu 2:

Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:

Xem đáp án » 22/06/2022 9,311

Câu 3:

Bảng phân quyền cho phép:

Xem đáp án » 22/06/2022 6,094

Câu 4:

Người có chức năng phân quyền truy cập là: 

Xem đáp án » 22/06/2022 4,937

Câu 5:

Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:

Xem đáp án » 22/06/2022 3,151

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 22/06/2022 1,608

Câu 7:

Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải: 

Xem đáp án » 22/06/2022 615

Câu 8:

Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp: 

Xem đáp án » 22/06/2022 611

Câu 9:

Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?

Xem đáp án » 22/06/2022 483