Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

22/06/2022 166

Câu 14. Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có mấy đặc điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện có 3 đặc điểm:

1. Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống

2. Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực

3. Không bố trí lí hợp

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 6. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có mấy ưu điểm?

Xem đáp án » 22/06/2022 209

Câu 2:

Câu 15. Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện:

Xem đáp án » 22/06/2022 175

Câu 3:

Câu 1. Sơ đồ khối cụm động cơ – máy phát có mấy khối?

Xem đáp án » 22/06/2022 161

Câu 4:

Câu 12. Đặc điểm thứ hai của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

Xem đáp án » 22/06/2022 141

Câu 5:

Câu 4. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 3 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/06/2022 139

Câu 6:

Câu 10. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 22/06/2022 136

Câu 7:

Câu 8. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có yêu cầu gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 130

Câu 8:

Câu 11. Đặc điểm đầu tiên của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

Xem đáp án » 22/06/2022 122

Câu 9:

Câu 9. Động cơ đốt trong kéo máy công tác có mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 22/06/2022 120

Câu 10:

Câu 7. Cách truyền thẳng momen từ động cơ đốt trong cho máy phát điện có ưu điểm gì?

Xem đáp án » 22/06/2022 110

Câu 11:

Câu 5. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 4 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 4 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/06/2022 108

Câu 12:

Câu 13. Đặc điểm thứ ba của động cơ đốt trong kéo máy công tác là:

Xem đáp án » 22/06/2022 108

Câu 13:

Câu 2. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 1 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 1 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/06/2022 103

Câu 14:

Câu 3. Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 2 là:

Cụm động cơ – máy phát có vị trí số 2 là A. Động cơ đốt trong B. Khớp nối (ảnh 1)

Xem đáp án » 22/06/2022 91