Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

14/10/2022 76

Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động e=602cos100πtV.  Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là

A. 100πV

B. 100 V

C. 60 V

Đáp án chính xác

D. 602V

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

E=E02=6022=60V.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, một dao động điều hòa có phương trình x=4cos8πtcm (t tính bằng s) được biểu diễn bằng vectơ quay OM . Tốc độ góc của OM 

Xem đáp án » 14/10/2022 366

Câu 2:

Một điện tích điểm q dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E. Độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 126

Câu 3:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

Xem đáp án » 14/10/2022 109

Câu 4:

Lỗ trống là hạt tải điện trong môi trường nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 107

Câu 5:

Môt con lắc đơn chiều dài l đang dao động điều hòa với biên độ góc α0rad. Biên độ dao động của con lắc là

Xem đáp án » 14/10/2022 105

Câu 6:

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng T=2πmk  được gọi là

Xem đáp án » 14/10/2022 95

Câu 7:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Gọi φ  là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất tiêu thụ P  của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 87

Câu 8:

Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản hay họa âm thứ nhất có tần số f0 = 440 Hz, nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0 ... gọi là các họa âm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhạc cụ này có thể phát ra họa âm có tần số nào sau đây?

Xem đáp án » 14/10/2022 86

Câu 9:

Số nuclôn có trong hạt nhân L37i 

Xem đáp án » 14/10/2022 85

Câu 10:

Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lo xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G. Các lò xo nhẹ k1  k2 , có độ cứng lần lượt là 72 N/m và 27 N/m. Các vật nhỏ có khối lượng lần lượt là 200 g và 75 g. Đưa hai vật đến các vị trí sao cho cả hai lò xo cùng dãn 10 cm rồi thả nhẹ m1 đ m1 dao động điều hòa. Sau khi thả m1  một khoảng thời gian Δt  thì thả nhẹ m2 đ m2 dao động điều hòa. Biết rằng G được gắn với sàn, G không bị trượt trên sàn khi hợp lực của các lực đàn hồi của hai lò xo tác dụng vào G có độ lớn không vượt quá 6,3 N. Lấy g=π2=10 m/s2 . Giá trị lớn nhất của  để G không bao giờ bị trượt trên sàn nhà là
Hình bên mô tả một hệ gồm hai con lắc lo xo nằm ngang, đồng trục cùng được gắn vào giá G (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/10/2022 84

Câu 11:

Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại?

Xem đáp án » 14/10/2022 84

Câu 12:

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa có biên độ góc α0=0,1rad ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc m = 50 g. Lực kéo về tác dụng vào vật có giá trị cực đại là

Xem đáp án » 14/10/2022 84

Câu 13:

Một hệ dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/10/2022 82

Câu 14:

Một hạt điện tích q = 2.10-6 C chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Biết hạt chuyển động với tốc độ v = 5.106 m/s, theo phương vuông góc với từ trường. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là

Xem đáp án » 14/10/2022 78

Câu 15:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C0  hoặc C=C03  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng nhau và bằng 80 V. Khi C=C05  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là

Xem đáp án » 14/10/2022 73

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »