IMG-LOGO

10 Đề thi thử THPTQG môn GDCD có đáp án (P1)

  • 7276 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phát triển kinh tế là


Câu 5:

Giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì


Câu 6:

Pháp luật là


Câu 10:

Tuổi kết hôn của công dân theo quy định của pháp luật là


Câu 11:

Tự ý vào chỗ ở của người khác là vi phạm


Câu 12:

Các dân tộc trong một quốc gia đều được nhà nước và pháp luật


Câu 13:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân thuộc quyền nào dưới đây


Câu 14:

Văn bản pháp luật nào dưới đây quy định về quốc phòng, an ninh


Câu 16:

Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do


Câu 17:

Trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý được áp dụng với công dân thuộc độ tuổi nào sau đây


Câu 19:

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân


Câu 23:

Là người mua hàng hóa trên thị trường, để có lợi cho mình nhất thì em nên mua khi


Câu 24:

Để giao kết hợp đồng lao động, chị A cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây


Câu 25:

Vào ban đêm, Bình vào nhà ông Xuân ăn trộm. Ông Xuân bắt được, trói và giữ lại tại nhà để tra hỏi. Đến sáng hôm sau, ông Xuân mới dẫn Bình đến công an xã. Hỏi ông Xuân vi phạm vào quyền gì dưới đây của công dân


Câu 27:

Các tình nguyện viên về dân số đã đi phát tờ rơi và tư vấn cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số


Câu 34:

A vào nhà ông B ăn trộm xe máy. Ông B bắt được A. Nếu là ông B, em lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật


Câu 41:

Văn bản pháp luật nào dưới đây quy định về quốc phòng, an ninh


Bắt đầu thi ngay