Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân 19 Đề thi thử thpt quốc gia môn Giáo Dục Công Dân cực hay có lời giải chi tiết

19 Đề thi thử thpt quốc gia môn Giáo Dục Công Dân cực hay có lời giải chi tiết

19 Đề thi thử thpt quốc gia môn Giáo Dục Công Dân cực hay có lời giải chi tiết (đề 1)

  • 6386 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hàng hóa là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán


Câu 2:

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án A

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc


Câu 3:

Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án B

Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền có quyền áp dụng pháp luật


Câu 4:

Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là

Xem đáp án

Đáp án A

Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con


Câu 5:

Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau


Câu 6:

Để được đề nghị sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động, cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây trong giao kết hợp đồng lao động?

Xem đáp án

Đáp án C
Để được đề nghị sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động, cần căn cứ vào nguyên tắc Tự do, tự nguyện, bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hoá?

Xem đáp án

Đáp án B

Nội dung nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hoá: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình


Câu 8:

Sự thay đổi của giá cả hàng hoá là biểu hiện hoạt động của quy luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự thay đổi của giá cả hàng hoá là biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị


Câu 9:

Một trong các đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án D

Một trong các đặc trưng của pháp luật thể hiện ở  tính quyền lực, bắt buộc chung


Câu 10:

Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?

Xem đáp án

Đáp án D

Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu khác nhau với lợi ích kinh tế khác nhau dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá


Câu 11:

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên

Xem đáp án

Đáp án C

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình


Câu 12:

Pháp luật do tổ chức nào dưới đây ban hành?

Xem đáp án

Đáp án A

Pháp luật do Nhà nước  ban hành


Câu 13:

Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật

Xem đáp án

Đáp án  B

Pháp luật mang bản chất xã hội, vì pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội


Câu 14:

Một trong những nội dung của quyền được phát hiển của công dân là:

Xem đáp án

Đáp án A

Một trong những nội dung của quyền được phát hiển của công dân là: Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng


Câu 15:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc Quản lí nhà nước


Câu 16:

Người có hành vi vi phạm hình sự thì phải chịu hách nhiệm

Xem đáp án

Đáp án A

Người có hành vi vi phạm hình sự thì phải chịu hách nhiệm hình sự


Câu 17:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án A

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh


Câu 18:

Người nào dưới đây mới có quyền tự do ngôn luận?

Xem đáp án

Đáp án D

Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận


Câu 19:

Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

Xem đáp án

Đáp án B

Đánh người gây thương tích xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân


Câu 20:

Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Ông A đã có hành vi

Xem đáp án

Đáp án  C

Khi thuê nhà của ông T, ông A đã tự sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông T. Ông A đã có hành vi vi phạm dân sự


Câu 21:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án A
Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ


Câu 22:

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án B

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về trách nhiệm pháp lí


Câu 23:

Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp Cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó


Câu 24:

H không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện nên đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. H đã có hành vi vi phạm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

H không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện nên đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. H đã có hành vi Vi phạm hành chính


Câu 25:

X đến nhà Y, thấy Y không có ở nhà mà cửa thì không đóng, X đã vào nhà Y và lấy trộm chiếc xe đạp điện mới. X đã có hành vi

Xem đáp án

Đáp án C

X đến nhà Y, thấy Y không có ở nhà mà cửa thì không đóng, X đã vào nhà Y và lấy trộm chiếc xe đạp điện mới. X đã có hành vi vi phạm hình sự


Câu 26:

Cơ sở sản xuất kinh doanh M áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường là đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Cơ sở sản xuất kinh doanh M áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường là đã thực hiện pháp luật theo hình thức Thi hành pháp luật


Câu 27:

Tuy N được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn M thì nhập ngũ phục vụ Quân đội, nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Đó là bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án D

Tuy N được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn M thì nhập ngũ phục vụ Quân đội, nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Đó là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ


Câu 28:

Sau khi kết hôn, anh T là chồng đã quyết định không cho chị H là vợ đi học đại học tại chức. Anh T đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi kết hôn, anh T là chồng đã quyết định không cho chị H là vợ đi học đại học tại chức. Anh T đã xâm phạm tới quyền Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân trong quan hệ hôn nhân và gia đình


Câu 29:

Khi nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ nói rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Vậy ông Q có thể căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây để khẳng định mình có quyền này?

Xem đáp án

Đáp án C

Ông Q có thể căn cứ vào nguyên tắc Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm để khẳng định mình có quyền này


Câu 30:

Công ty A chậm thanh toán cho ông K tiền thuê văn phòng, ông K đã khoá trái cửa văn phòng làm việc, nhốt 4 nhân viên Công ty trong đó suốt 3 giờ. Ông K đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án C
Ông K đã xâm phạm tới quyền
Quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe


Câu 31:

Vì có mâu thuẫn cá nhân với K nên vào một buổi tối, L đã xếp sẵn mấy viên gạch chặn đường đi trong thôn làm K ngã và bị chấn thương ở tay. L đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì có mâu thuẫn cá nhân với K nên vào một buổi tối, L đã xếp sẵn mấy viên gạch chặn đường đi trong thôn làm K ngã và bị chấn thương ở tay. L đã xâm phạm đến Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe


Câu 32:

Vì ghen ghét H mà Y đã tung tin xấu, bịa đặt về H với các bạn trong lớp. Nếu là bạn của H, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì ghen ghét H mà Y đã tung tin xấu, bịa đặt về H với các bạn trong lớp. Nếu là bạn của H, em sẽ nói chuyện trực tiếp với Y và khuyên Y không nên làm như vậy


Câu 33:

Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, Q đã báo ngay cho cơ quan kiểm lâm. Q đã thực hiện quyền tố cáo


Câu 34:

Chị V bị Giám đốc Công ty kỉ luật với hình thức "chuyển công tác khác". Khi cho rằng quyết định của Giám đốc Công ty là trái pháp luật, xầm phạm quyển và lợi ích hợp pháp của mình, chị V cần sử dụng quyền nào dưới đây của công dân theo quy định của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án D

Chị V bị Giám đốc Công ty kỉ luật với hình thức "chuyển công tác khác". Khi cho rằng quyết định của Giám đốc Công ty là trái pháp luật, xầm phạm quyển và lợi ích hợp pháp của mình, chị V cần sử dụng quyền khiếu nại


Câu 35:

Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị P không có điều kiện học tiếp ở đại học. Sau mấy năm, chị P vừa làm việc ở nhà máy vừa theo học đại học tại chức. Chị P đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị P không có điều kiện học tiếp ở đại học. Sau mấy năm, chị P vừa làm việc ở nhà máy vừa theo học đại học tại chức. Chị P đã thực hiện quyền học thường xuyên 


Câu 36:

Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, các đội trật tự của các phường trong quận H đã yêu cầu mọi người không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, các đội trật tự của các phường trong quận H đã yêu cầu mọi người không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô thị. Trong trường hợp này, pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội


Câu 37:

Nhà máy S sản xuất nước giải khát đã xả chất thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy. Nhà máy S đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ương lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhà máy S sản xuất nước giải khát đã xả chất thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy. Nhà máy S đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ương lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh


Câu 38:

C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý. Hành vi này của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý. Hành vi này của C đã vi phạm Phòng, chống ma tuý


Bắt đầu thi ngay