Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Ôn thi khoa học xã hội Bộ đề 10 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 10 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 10 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch Sử)

  • 2243 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945) là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

“Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc”. Đó là 3 mục đích mà Đảng ta đã đề ra trong

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 7:

Phương pháp đấu tranh cơ bản nào được sử dụng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8:

Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng KHKT lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ CTTG II (1939-1945) vì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là ai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Trận Cầu Giấy năm 1873 (Hà Nội) đã gây cho Pháp tổn thất nặng nề nhất là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới, Mĩ latinh đã được mệnh danh là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Ý nào dưới dây không nằm trong diễn biến của Chiến tranh lạnh?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Một trong những xu thế trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đông là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931 được thể hiện như thế hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Một trong những dấu hiệu chứng tỏ Nhật Bản là siêu cường tài chính số 1 thế giới trong nửa sau những năm 80 là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

Trận “Điện Biên Phủ trên không” là kết quả của chiến thắng lịch sử nào của quân dân ta?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 20:

Phong trào Cần Vương thất bại đặt ra yêu cầu gì cấp thiết đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 21:

Vì sao thực dân Pháp chiếm được 3 tỉnh miền Tây Nam Kì một cách nhanh chóng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 22:

Cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 gồm các chiến dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 24:

Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 25:

Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 27:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong tổ chức ASEAN?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28:

Phương châm tác chiến trong các chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam được Bộ chính trị Trung ương xác định?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 29:

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, một quyết định được đánh giá là sáng suốt, kịp thời, quyết định này mang đến thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Tướng Võ Nguyên Giáp, đó là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 30:

Xác định đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 31:

Sự kiện nào đánh dấu bước chuển biến mới của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 32:

Các chiến thuật mới được sử dụng phổ biến trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 33:

Lực lượng cách mạng nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 34:

Thủ đoạn mới được Mĩ thực hiện trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 35:

Hiệp định Pari thừa nhận miền Nam Việt Nam có 2 chính quyền đó là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 36:

Chiến thắng đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân giành được là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 37:

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là một phong trào

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 39:

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ví “... như cái chiêng, ... như cái tiếng, cái chiêng có to thì cái tiếng mới lớn”

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 40:

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, công nhân Việt Nam tiếp thu được tư tưởng nào để chuyển sang đấu tranh tự giác?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay