Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Ôn thi khoa học xã hội Bộ đề 5 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 5 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề 5 - Luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch sử)

  • 2439 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, ở nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại, đó là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Phong trào dân chủ ở Đông Dương trong những năm 1936 – 1939 đã tập hợp đông dảo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Theo hiệp ước Giáp Tuất (1874) được kí kết giữa triều đình Huế và Pháp, quân Pháp

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Liên minh chống phát xít (hình thành năm 1942), được gọi là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Năm 1993, ở Nam Phi diễn ra sự kiện lịch sử nổi bật nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Những ngành nào được Pháp đầu tư vốn nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Sự kiện mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pháp là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Nội dung Hiệp đinh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương quy định ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Nam – Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, quân ta đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Trong những năm 1996 – 2000, ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Năm 1956, Nhật Bản đạt được thành tựu nổi bật nào trên lĩnh vực đối ngoại?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau về chủ trương của ta trong Chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954?

Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào …...…………... mà địch tương đối yếu, nhằm …...…………..., giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải …...…………..., đối phó với ta trên những địa bản xung yếu mà chúng không thể bỏ…”

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 17:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến nền kinh tế Liên Xô lâm vào tình trạnh suy thoái cuối những năm 70 – đầu những năm 80 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 18:

Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 19:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 20:

Trong phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1919 – 1925, sự kiện nào theo khuynh hướng vô sản?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 21:

Nhiệm vụ cách mạng trong thời kì 1936 – 1939 được Đảng ta xác định là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 22:

Nguyên nhân thực dân Pháp kí Hiệp ước Hoa – Pháp với Trung Hoa Dân quốc đầu năm 1046 là gì? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 23:

Công cụ chiến lược của Mĩ trong âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới giai đoạn 1961 – 1965 là 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 24:

Mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (1986 – 1990) của nước ta là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 25:

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt bắt thu – đông năm 1947 của quân dân ta là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 27:

Hình thức mặt trận dân tộc cao nhất của cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 – 1945 do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28:

Thuận lợi cơ bản nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 29:

Từ ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, để đối phó với thực dân Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc, sách lược của Đảng là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 30:

Quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương lần đầu tiên được một hội nghị quốc tế nào ghi nhận ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 31:

Yếu tố không phải lí do khiến nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh trong những năm 1950 – 1973 là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 32:

Điểm khác của Chiến tranh lạnh so với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 33:

Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Pháp chú trọng khai thác than và đồn điền cao su trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 34:

Ý nào không phản ánh đúng thực chất của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 35:

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ năm 1963 là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 36:

Có thể vận dụng những nội dung về nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề nào của đất nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 37:

Ý nào nhận xét đúng về cách xác định nhiệm vụ cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 38:

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 39:

Giữa các kế hoạch Rơve (1949) Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) và Nava (1953) của thực dân Pháp đều có những điểm chung, ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 40:

Những mốc lớn đánh dấu thắng lợi từng bước của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX là?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay