Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Ôn thi khoa học xã hội Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án

Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch Sử)

  • 12468 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian nào?


Câu 2:

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước TBCN, Cộng hoà Liên bang Đức trở thành cường quốc công nghiệp


Câu 3:

Định ước Henxinki (năm 1975) được ký kết giữa

 


Câu 5:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam tồn tại hai giai cấp cơ bản là


Câu 6:

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 có sự tham gia của đại biểu các tổ chức cộng sản nào?


Câu 7:

Phương pháp đấu tranh được xác định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 là


Câu 8:

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên ở nước ta là

         


Câu 9:

Mĩ kí với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ  (9-1951) nhằm mục

đích gì?


Câu 10:

Sau đợt 2 quân ta tiến công ở chiến dịch Điện Biên Phủ, Mĩ đã có hành động gì?


Câu 11:

Sau Hiệp định Pari (1973), tình hình nổi bật ở miền Nam là gì?


Câu 12:

Hiệp ước Bali (2-1976) có nội dung cơ bản là gì?

       


Câu 13:

Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ giữ thái độ "trung lập" vì


Câu 14:

Vai trò của Thiên hoàng được quy định như thế nào trong Hiến pháp mới của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 15:

Các cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra trong lịch sử đều nhằm mục đích gì?


Câu 16:

Nhật Bản trở thành siêu cường tài chính số một thế giới vào thời điểm nào?


Câu 17:

Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là


Câu 18:

Nhiệm vụ cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là


Câu 19:

Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, phong trào tiêu biểu nhất là


Câu 20:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (1951) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?


Câu 21:

Trong cuộc chiến tranh Đông Dương (1945 – 1954), âm mưu của Mỹ đối với các nước Đông Dương là gì?


Câu 23:

Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1954 - 1957) là


Câu 24:

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 là gì?


Câu 25:

Sự kiện diễn ra ở Việt Nam, là một khâu trong “chiến lược toàn cầu” của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Câu 26:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), thắng lợi nào đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi?


Câu 27:

Ý không phản ánh đúng mục đích thành lập của tổ chức Liên hợp quốc là


Câu 28:

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì


Câu 29:

Sự kiện nào có ý nghĩa bước ngoặt về tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc?


Câu 30:

Ý nào không phải là điểm chung của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Lào, Campuchia, Việt Nam trong những năm 1946 – 1954?


Câu 31:

Sự kiện nào đánh dấu sự chuyển biến về chất của phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX?


Câu 32:

Để có được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã trải qua các cuộc tập dượt, các phong trào


Câu 33:

Để giải quyết khó khăn ở Đông Dương, thực dân Pháp thực hiện nhiều biện pháp, ngoại trừ


Câu 34:

Thắng lợi của quân dân miền Nam ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai mùa khô (đông-xuân 1965 – 1966 và đông - xuân 1966 – 1967) chứng tỏ


Câu 35:

Điểm khác nhau cơ bản của chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là gì?


Câu 36:

Sai lầm lớn nhất của nhà nước Liên Xô và các nước Đông Âu khi tiến hành cải tổ hoặc điều chỉnh sự phát triển kinh tế là gì?


Câu 37:

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, những giai cấp, tầng lớp nào được xác định là lực lượng cách mạng và vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?


Câu 38:

Thời cơ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được xác định tồn tại trong khoảng thời gian nào?


Câu 39:

Việt Nam ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là do


Câu 40:

Trong nội dung của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, điều khoản nào có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam?


Bắt đầu thi ngay