IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Giáo dục công dân Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P1)

  • 5684 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong nn kinh tế hàng hóa, khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cum từ nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong nền sản xuất hàng hóa, mục đích của sản xuất là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Thành phần kinh tế tư nhân có cơ cấu như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Sự thay đổi của các hình thái kinh tế - xã hội theo chiều hướng nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Việc cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước được cụ thể hóa qua văn bản luật nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lý nhà nước quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước là một nội dung thuộc:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 16:

Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm thuộc hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 21:

Điền vào chỗ trống: “ Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành ……….. mà nhà nước là đại diện

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 22:

Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 24:

Nam công dân từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 26:

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 27:

Thế nào là vi phạm hình sự

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 28:

Lực lượng quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã khác là lực lượng nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 29:

Chị D dùng 200 ngàn VNĐ để mua 1 kg thịt bò. Trong trường hợp này tiền thể hiện chức năng nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 40:

Bạn B thường xuyên đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện là biểu hiện của hình thức sử dụng pháp luật nào dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay