Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 4 Đạo Đức Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2218 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

…, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Đối với ông bà, cha mẹ chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Câu ca dao sau có ý nghĩa gì? Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Khi mẹ đi cấy về mệt em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Đối với thầy giáo, cô giáo chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 18:

Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 19:

Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 20:

Lao động giúp con người ?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay