Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 4 Đạo Đức Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Đề thi Đạo Đức lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3020 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo em, trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trung thực trong học tập là thể hiện…

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trung thực trong học tập em sẽ được…

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Để học tập tốt, chúng ta cần….vượt qua những khó khăn?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Câu tục ngữ: Có chí thì nên nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Khi gặp một bìa tập khó, em sẽ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Chúng ta cần phải …, không được sử dụng tiền của phung phí

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

…, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Trước khi ra khỏi lớp học, nhớ …

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Đối với ông bà, cha mẹ chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Khi mẹ đi cấy về mệt em sẽ làm gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 16:

Đối với thầy giáo, cô giáo chúng ta cần phải

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Để đền đáp công ơn thầy cô chúng ta cần phải?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 18:

Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 19:

Câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành công” nói về

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 20:

Lao động giúp con người 

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay