IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Bài 1: Khái quát về nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Khái quát về nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Khái quát về nhà ở có đáp án

  • 676 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng khi nói về vai trò của nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Nhà ở được xây dựng với mục đích dùng để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.


Câu 2:

Cấu tạo nhà ở thường bao gồm mấy phần chính?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: cấu tạo nhà ở thường gồm có các phần chính là:

+ Móng nhà.

+ Sàn nhà.

+ Khung nhà.

+ Tường nhà.

+ Mái nhà.

+ Cửa ra vào.

+ Cửa sổ


Câu 3:

Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Móng nhà ở vị trí dưới cùng, trên cùng là mái nhà.


Câu 4:

Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì: Móng nhà ở vị trí dưới cùng, trên cùng là mái nhà.


Câu 5:

Nhà ở có đặc điểm về:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: ngoài hai đặc điểm về cấu tạo và cách bố trí không gian bên trong nhà, nhà ở còn mang tính vùng miền.


Câu 6:

Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì tính vùng miền của nhà ở phụ thuộc vào các yếu tố: vị trí địa lí, khí hậu, kinh tế, văn hóa, xã hội.


Câu 7:

Em hãy cho biết đâu là kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam gồm:

+ Nhà ở nông thông.

+ Nhà ở thành thị.

+ Nhà ở các khu vực đặc thù.


Câu 8:

Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở các khu vực đặc thù?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì:

+ Nhà ở chung cư và nhà ở mặt phố thuộc kiểu kiến trúc nhà ở thành thị nên đáp án A và D sai.

+ Nhà ở ba gian thuộc kiểu kiến trúc của nhà ở nông thôn nên đáp án C sai.


Câu 9:

Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì:

+ Nhà ở mặt phố và nhà ở chung cư phố thuộc kiểu kiến trúc nhà ở thành thị nên đáp án A và B sai.

+ Nhà sàn phố thuộc kiểu kiến trúc nhà ở các khu vực đặc thù nên đáp án D sai.


Câu 10:

Em hãy cho biết, đây là kiểu nhà gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì: Chỉ có nhà nổi mới được thiết kế có hệ thống phao dưới sàn giúp nhà có thể nổi trên mặt nước.


Câu 11:

Hình nào sau đây thuộc khu vực phòng khách của ngôi nhà?

Xem đáp án

Đáp án: a

Vì:

+ Hình b: phòng ngủ

+ Hình c: Khu nấu ăn

+ Hình d: Khu nhà tắm.


Câu 12:

Em hãy cho biết, kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam có mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có:

+ Nhà ở nông thôn

+ Nhà ở thành thị

+ Nhà ở các khu vực đặc thù.


Câu 13:

Nhà ở thành thị được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: Nhà ở thành thị gồm có:

+ Nhà ở mặt phố

+ Nhà ở chung cư


Câu 14:

Nhà ở các khu vực đặc thù được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Nhà ở khu vực đặc thù gồm có:

+ Nhà sản

+ Nhà nổi.


Câu 15:

Nhà sàn thường được chia làm mấy vùng không gian sử dụng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Đó là:

+ Phần sàn

+ Phần dưới sàn.


Bắt đầu thi ngay