Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Bài 2: Xây dựng nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Bài 2: Xây dựng nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Bài 2: Xây dựng nhà ở có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vai trò của vật liệu trong xây dựng nhà ở là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: trong xây dựng nhà ở, vật liệu đóng một vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình.


Câu 2:

Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì gạch nung, kính, thạch cao đều là những vật liệu nhân tạo.


Câu 3:

Trong các vật liệu sau, vật liệu nào là vật liệu nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: đất, tre, gỗ đều là những vật liệu có sẵn trong tự nhiên.


Câu 4:

Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: trong quá trình xây dựng nhà ở, vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo kết hợp với nhau để xây dựng lên những ngôi nhà vừa đảm bảo tính bền vững, vừa đảm bảo tính thẩm mĩ.


Câu 5:

Em hãy cho biết, để xây dựng một ngôi nhà cần thực hiện theo mấy bước chính?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: xây dựng ngôi nhà thực hiện theo các bước là:

+ Thiết kế

+ Thi công thô

+ Hoàn thiện


Câu 6:

Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì:

+ Thiết kế là bước chuẩn bị trước khi nhà ở được thi công.

+ Thi công thô là bước hình thành khung cho mỗi ngôi nhà.

+ Hoàn thiện là công đoạn tạo không gian sống và tính thẩm mĩ của ngôi nhà.


Câu 7:

Công việc nào sau đây không thuộc bước thi công thô?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: sơn tường thuộc bước hoàn thiện ngôi nhà.


Câu 8:

Công việc nào sau đây không thuộc bước hoàn thiện của ngôi nhà?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì dự trù kinh phí thuộc bước thiết kế ngôi nhà.


Câu 9:

Để tạo ra vữa xây dựng, người ta cần vật liệu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Ứng dụng của xi măng là kết hợp với cát và nước dể tạo ra vữa xây dựng.


Câu 10:

Hình ảnh sau đây là vật liệu gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì: Chỉ có xi măng mới được bảo quản trong bao bì như hình bên.


Câu 11:

Vật liệu nào sau đây không dùng để dựng tường?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: cá và xi măng dùng để kết hợp với nước, tạo thành vữa để kết dính các viên gạch với nhau, thành tường nhà.


Câu 12:

Để tạo ra bê tông, người ta dùng vật liệu nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Khi đá nhỏ cùng xi măng kết hợp với nước sẽ tạo ra bê tông dùng trong xây dựng.


Câu 13:

Hình ảnh sau thuộc bước thứ mấy trong xây dựng nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: đây là giai đoạn xây tường nhà.


Câu 14:

Em hãy cho biết thứ tự thực hiện các công việc sau trong xây dựng nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Hình e: vẽ bản vẽ xây nhà thuộc bước thiết kế

+ Hình c: xây tường bước thi công thô.

+ Hình d: sơn tường thuộc bước hoàn thiện


Câu 15:

Chọn phát biểu đúng về thiết kế:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Thi công thô là bước hình thành khung cho mỗi ngôi nhà nên đáp án B sai.

+ Hoàn thiện là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ công năng sử dụng và tính thẩm mĩ của ngôi nhà nên đáp án C sai.


Bắt đầu thi ngay