IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Các loại vải thường dùng trong may mặc có đáp án

Trắc nghiệm Các loại vải thường dùng trong may mặc có đáp án

Trắc nghiệm Các loại vải thường dùng trong may mặc có đáp án

  • 572 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dựa vào nguồn gốc của sợi được dệt thành vải, người ta chia vải thành mấy nhóm chính?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Các nhóm vải đó là:

+ Vải sợi tự nhiên

+ Vải sợi nhân tạo

+ Vải sợi pha


Câu 2:

Vải sợi tự nhiên được sản xuất từ các loại sợi có nguồn gốc từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì:

+ Từ thực vật như: sợi bông, sợi lanh, ..

+ Từ động vật như: sợi lông cừu,…


Câu 3:

Hãy cho đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vải sợi tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Vải sợi thiên nhiên giặt rất dễ bị nhàu.


Câu 4:

Quần áo mùa hè thường được may từ:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Loại vải này có đặc điểm là thoáng mát, thấm hút mồ hôi, giữ nhiệt tốt, an toàn và thân thiện với môi trường.


Câu 5:

Vải sợi hóa học được sản xuất từ các loại sợi có nguồn gốc từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Sợi có nguồn gốc thực vật, động vật thuộc vải sợi tự nhiên.


Câu 6:

Người ta chia vải sợi hóa học ra làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: vải sợi hóa học gồm hai loại là:

+ Vải sợi nhân tạo

+ Vải sợi tổng hợp.


Câu 7:

Hãy chỉ ra vải nào sau đây không thuộc vải sợi hóa học?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: vải sợi pha là loại vải sợi được tạo ra do sự kết hợp giữa vải sợi hóa học và vải sợi tự nhiên.


Câu 8:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vải sợi pha?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Được sản xuất từ các loại sợi có nguồn gốc từ thực vật và động vật là vải sợi thiên nhiên nên đáp án B sai

+ Được sản xuất từ các loại sợi do con người tạo ra bằng công nghệ kĩ thuật hóa học với một số nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên là vải sợi hóa học nên đáp án C sai.

+ Do B và C sai nên D cũng sai.


Câu 9:

Vải sợi nhân tạo được sản xuất từ nguyên liệu ban đầu là:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Tre, gỗ, nứa được hòa tan trong các chất hóa học để tạo thành sợi dệt vải.


Câu 10:

Vải sợi thiên nhiên không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: đây là đặc điểm của vải sợi nhân tạo.


Câu 11:

Căn cứ vào đâu để nhận biết các loại vải?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Người ta có thể nhận biết các loại vải bằng cách đốt sợi vải, vò vải, thấm nước, …


Câu 12:

Vải sợi pha không có dặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: vải sợi pha thích hợp với nhiều loại khí hậu khác nhau.


Câu 13:

Nguyên liệu ban đầu để sản xuất vải sợi tổng hợp là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Tre, gỗ sản xuất vải sợi nhân tạo nên đáp án B, C sai.

+ Sợi bông sản xuất vải sợi tự nhiên nên D sai.


Câu 14:

Khi đốt vải, tro của vải sợi tổng hợp có đặc điểm

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì:

+ Tro tàn ít là vải sợi nhân tạo nên A sai.

+ Tro dễ tan là vải sợi tự nhiên nên C sai.

+ Do A và C sai nên D sai.


Câu 15:

Loại vải nào dễ gây kích ứng da?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: vải sợi tổng hợp hút ẩm kém, ít thoáng khí nên dễ gây kích ứng da.


Bắt đầu thi ngay