IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 25 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 25 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 25 có đáp án

  • 1522 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp không bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thu nhập của người đang làm việc ở cơ quan, xí nghiệp bao gồm: tiền công, tiền lương, tiền thưởng. Tiền trợ cấp xã hội là thu nhập của thương binh và gia đình liệt sĩ – SGK trang 126


Câu 2:

Thu nhập chính của người bán hàng là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập chính của người bán hàng là: tiền lãi bán hàng – SGK trang 126


Câu 3:

Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm mấy loại ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập của các loại gia đình ở Việt Nam gồm 3 loại:

+ Thu nhập gia đình công nhân viên chức

+ Thu nhập gia đình sản xuất

+ Thu nhập người buôn bán, dịch vụ - SGK trang 126


Câu 4:

Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các nguồn thu nhập của gia đình bao gồm:

+ Thu nhập bằng tiền

+ Thu nhập bằng hiện vật – SGK trang 124, 125


Câu 5:

Thu nhập bằng hiện vật gồm có:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thu nhập bằng hiện vật gồm có: Đồ mỹ nghệ, lúa gạo, gia súc gia cầm… - SGK trang 125


Câu 6:

Thu nhập của gia đình là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra – SGK trang 124


Câu 7:

Thu nhập bằng tiền của của gia đình không có từ nguồn nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập bằng tiền của của gia đình có từ:

+ Tiền lương, tiền thưởng

+ Tiền lãi bán hàng

+ Tiền bán sản phẩm… - SGK trang 124


Câu 8:

Thu nhập của hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thu nhập của hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền – SGK trang 127


Câu 9:

Thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm – SGK trang 127


Câu 10:

Bạn A là học sinh. Vậy bạn A có thể làm gì để giúp gia đình tăng thu nhập?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Bạn A là học sinh. Vậy bạn A có thể trực tiếp hoặc gián tiếp để giúp gia đình tăng thu nhập như:

+ Làm vệ sinh nhà ở giúp đỡ cha mẹ

+ Làm một số công việc nội trợ gia đình

+ Phụ giúp bán hàng… - SGK trang 127


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương