IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 5 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 5 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 5 có đáp án

  • 1771 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khâu mũi thường là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khâu mũi thường là: Dùng kim chỉ tạo thành những mũi lặn, mũi nổi cách đều nhau – SGK trang 27


Câu 2:

Khâu mũi đột mau là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Khâu mũi đột mau là: Mỗi mũi chỉ nổi được tạo thành bằng cách đưa kim lùi lại 3-4 canh sợi vải, rồi khâu tiến lên 3-4 khâu sợi vải – SGK trang 27


Câu 3:

Khâu vắt là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khâu vắt là: Khâu đính mép gấp của vải với vải nền bằng các mũi chỉ vắt – SGK trang 28


Câu 4:

Khâu vắt dùng để:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Khâu vắt dùng để may viền gấp mép


Câu 5:

Cách khâu đột mau và khâu mũi thường:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cách khâu đột mau và khâu mũi thường: Lên kim mặt trái, xuống kim mặt phải – SGK trang 27, 28


Câu 6:

Dụng cụ cần chuẩn bị thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản gồm?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Dụng cụ cần chuẩn bị thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản gồm:

+ 2 mảnh vải hình chữ nhật

+ Chỉ khâu thường, chỉ khâu màu, kim khâu

+ Kéo, thước, bút chì – SGK trang 27)


Câu 7:

Cần chuẩn bị hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước (cm) như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Cần chuẩn bị hai mảnh vải hình chữ nhật có kích thước (cm): 8×15 và 10×15 – SGK trang 27


Câu 8:

Có mấy loại mũi khâu trong bài thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 loại mũi khâu trong bài thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản – SGK trang 27, 28


Câu 9:

Loại mũi khâu nào không có trong bài thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Loại mũi khâu trong bài thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản:

+ Khâu mũi thường

+ Khâu mũi đột mau

+ Khâu vắt – SGK trang 27, 28)


Câu 10:

Cách khâu của khâu mũi thường, khâu mũi đột mau, khâu vắt?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cách khâu của khâu mũi thường, khâu mũi đột mau, khâu vắt là từ phải sang trái – SGK trang 27, 28


Bắt đầu thi ngay