IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 7 có đáp án

  • 1359 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

May áo gối chuyền khuy:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: May áo gối chuyền khuy: 2 khuy – SGK trang 30


Câu 2:

Các chi tiết của vỏ gối gồm các hình chữ nhật:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các chi tiết của vỏ gối gồm 1 hình chữ nhật lớn và 2 hình chữ nhật nhỏ - SGK trang 30


Câu 3:

Nguyên liệu may áo gối gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên liệu may áo gối gồm: Bìa tâp, giấy lọ, bàn căng, vải trắng, kim, chỉ, nút – SGK trang 30


Câu 4:

Để thêu vỏ gối phải:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Để thêu vỏ gối phải vẽ mẫu thêu trên giấy lọ, dùng bàn căng.


Câu 5:

Khâu viền nẹp hai mảnh mặt dưới vỏ gối:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khâu viền nẹp hai mảnh mặt dưới vỏ gối bằng khâu vắt hoặc khâu thường – SGK trang 31


Câu 6:

Kích thước (cm) của vỏ gối sau khi may kể cả diềm gối là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Kích thước (cm) của vỏ gối sau khi may kể cả diềm gối là 15 × 20 – SGK trang 30


Câu 7:

Quy trình thực hiện cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Quy trình thực hiện cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật gồm 4 bước – SGK trang 30, 31


Câu 8:

Đính khuy nhỏ vào nẹp vỏ gối ở 2 vị trí cách đường may diềm gối … cm

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đính khuy nhỏ vào nẹp vỏ gối ở 2 vị trí cách đường may diềm gối 3 cm – SGK trang 31


Câu 9:

Khâu vỏ gối gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Khâu vỏ gối gồm 4 bước – SGK trang 31


Câu 10:

Cắt vải theo mẫu giấy gồm các quy trình?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Cắt vải theo mẫu giấy gồm 4 quy trình:

+ Trải phẳng vải lên bàn.

+ Đặt mẫu giấy thẳng theo canh sợi vải.

+ Dùng bút chì vẽ theo rìa mẫu giấy xuống vải

+ Cắt đúng theo nét vẽ - SGK trang 30)


Bắt đầu thi ngay