IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 9 có đáp án

  • 1261 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lý cần tuân theo mấy bước ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Sắp xếp đồ đạc trong nhà hợp lý cần tuân theo 4 bước:

Bước 1: Chọn khu vực nhà ở

Bước 2: Chuẩn bị đồ đạc trong khu vực

Bước 3: Vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỉ lệ thu nhỏ

Bước 4: Thực hiện sắp xếp theo sơ đồ – SGK trang 35, 36)


Câu 2:

Bước thứ 3 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là gì ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bước thứ 3 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỉ lệ thu nhỏ


Câu 3:

Trong phòng sinh hoạt chung không nên sắp xếp loại đồ đạc nào ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trong phòng sinh hoạt chung không nên sắp xếp bàn học


Câu 4:

Sau khi vẽ sơ đồ sắp xếp đồ đạc ta cần làm gì ở bước tiếp theo ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi vẽ sơ đồ sắp xếp đồ đạc ta cần thực hiện sắp xếp theo sơ đồ


Câu 5:

Nên đặt tủ quần áo ở vị trí nào trong phòng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tủ quần áo nên đặt ở góc phòng


Câu 6:

Bước thứ 1 khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Các bước khi tiến hành sắp xếp đồ đạc trong phòng:

Bước 1: Chọn khu vực nhà ở.

Bước 2: Chuẩn bị đồ đạc trong khu vực.

Bước 3: Vẽ sơ đồ sắp xếp theo tỉ lệ thu nhỏ.

Bước 4: Thực hiện sắp xếp theo sơ đồ)


Câu 7:

Trong phòng ngủ không nên sắp xếp loại đồ đạc nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Trong phòng ngủ không nên sắp xếp: Bàn thờ


Câu 8:

Nên đặt bàn học ở vị trí nào trong phòng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Trong phòng nên đặt bàn học ở vị trí: Chỗ yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng như gần cửa sổ


Câu 9:

Nên đặt giường ở vị trí nào trong phòng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong phòng nên đặt bàn học ở vị trí: Kín đáo, tránh gió bụi, ánh sáng chiếu thẳng vào


Câu 10:

Trong phòng tiếp khách không nên sắp xếp loại đồ đạc nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trong phòng tiếp khách không nên sắp xếp loại đồ đạc: Giường ngủ


Bắt đầu thi ngay