IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1 (có đáp án): Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1 (có đáp án): Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1 (có đáp án): Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

  • 2573 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Việc làm thể hiện việc không chăm sóc, sức khỏe là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Việc làm thể hiện việc chăm sóc, sức khỏe là 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Bạn A nói chuyện với em bạn bị ho ra máu nhiều lần và kéo dài, em sẽ khuyên bạn như thế nào để đảm bảo sức khỏe? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Sức khỏe có ý nghĩa như thế nào đối với con người ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Khi có người rủ em hút thuốc lá em sẽ ứng xử như thế nào?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 6:

Ngày thế giới vì sức khỏe là:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 7:

Ngày thế giới chống hút thuốc lá:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 8:

Ngày thế giới phòng chống ma túy là:  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 9:

Phòng bệnh hơn chữa bệnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 10:

Sau khi em đi chơi đá bóng về mồ hôi đầm đìa, quần áo bị lấm bẩn em sẽ

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi ngay