IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 (có đáp án): Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 (có đáp án): Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 (có đáp án): Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể

  • 2272 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bạn N cho rằng chỉ cần học thôi không cần tham gia các hoạt động của lớp, trường tổ chức vì mất thời gian. Em có nhận xét gì về bạn N?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Phương án nào sau đây là biểu hiện của tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây trái với tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 6:

Chọn cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau: "Tích cực là luôn luôn …học tập, làm việc và rèn luyện."

 

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 7:

Phương án nào sau đây là nội dung ý nghĩa của tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 8:

Nhân dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, tại lớp 6K có bạn D không tham gia viết báo tường cùng lớp vì lí do bận học. Trong tình huống này nếu là lớp trưởng lớp 6K em sẽ làm gì sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 9:

Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn đến cổ vũ văn nghệ cho lớp. Theo em bạn P là người như thế nào?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 10:

Bạn E giả vờ ốm để xin cô giáo nghỉ lao động. Hành động đó của E nói lên điều gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi ngay