Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16 (có đáp án): Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16 (có đáp án): Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng (Phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16 (có đáp án): Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng (Phần 2)

  • 838 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Chửi mắng người khác một cách thậm tệ đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Bắt trẻ em về làm việc nặng nhọc, nguy hiểm đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 7:

Phương án nào sau đây không đúng khi bàn về trách nhiệm của công dân về quyền bất khả xâm phạm thân thể?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Vì bạn T không cho chép bài, nên bạn K đã tỏ vẻ khó chịu, gây sự và chửi mắng T thậm tệ. Hành vi của bạn K xâm phạm quyền nào sau đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 10:

Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi ngay