IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 5 (có đáp án): Tôn trọng kỷ luật

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 5 (có đáp án): Tôn trọng kỷ luật

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 5 (có đáp án): Tôn trọng kỷ luật

  • 1796 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hành động nào sau đây không tôn trọng kỷ luật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Hành động nào sau đây biểu hiện của tôn trọng kỷ luật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dùng điện thoại trong giờ học là hành động 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Tôn trọng kỉ luật cần được thực hiện tại những đâu?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 7:

Vứt rác bừa bãi tại các khu công cộng là biểu hiện của hành động nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 8:

Khi đi đổ xăng cùng mẹ em thấy 1 người đàn ông hút thuốc gần cây xăng. Trong tình huống này em sẽ làm gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 9:

Trong giờ kiểm tra 45 phút Toán em nhìn thấy bạn N dùng tài liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 10:

Tôn trọng kỷ luật là bảo vệ lợi ích của những ai sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi ngay