IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 7 (có đáp án): Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 7 (có đáp án): Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 7 (có đáp án): Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

  • 1824 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhận định sau đúng hay sai: "Sân bóng nhân tạo là một dạng của thiên nhiên."? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Mùa hè em được ba mẹ cho đi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, trong lúc tắm biển ở đó em thấy có bạn nhỏ vứt túi nilong ra biển. Trong tình huống này em sẽ làm gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Hành động nào sau đây là biểu hiện của bảo vệ thiên niên ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Hành động nào sau đây phá hoại thiên nhiên?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Câu nói sau lần lượt nói đến các yếu tố nào của thiên nhiên: "Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu."? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 6:

Đối với thiên nhiên con người cần phải làm gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 7:

Hành động đốt rơm rạ làm ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào sau đây của thiên nhiên?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 9:

Mỗi lần đi chợ, bạn P thường khuyên mẹ mang làn đi mua đồ ăn hoặc túi vải để hạn chế việc sử dụng túi nilong. Hành động của bạn P thể hiện điều gì ?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 10:

Thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của con người ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi ngay