Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục Quốc Phòng Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 3 có đáp án

  • 408 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quân đội nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Quân đội nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự chỉ huy và điều hành của

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Quân đội nhân dân Việt Nam không bao gồm lực lượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 7:

Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan nào đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân khu được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 11:

Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân đoàn được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 12:

Trong hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 13:

Hệ thống bậc hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm bao nhiêu cấp, bậc?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 14:

Binh chủng nào sau đây thuộc Quân chủng lục quân – quân đội nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 15:

Hiện nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có bao nhiêu quân khu?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 16:

 Lực lượng công an nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 17:

Lực lượng công an nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đặt dưới sự chỉ huy, quản lí trực tiếp của

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 18:

Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam đều thuộc quyền thống lĩnh của

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 19:

Công an nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 20:

Trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam, cơ quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong Bộ Công an là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 23:

Cơ quan nào dưới đây khồng thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 24:

Cơ quan nào dưới đây thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay