Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục Quốc Phòng Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 4 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 4 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 4 có đáp án

  • 391 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ở Việt Nam, hiện có bao nhiêu học viện thuộc hệ thống nhà trường quân đội?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Ở Việt Nam, học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống nhà trường quân đội?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Trường Sĩ quan Lục quân 1 còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Trường Sĩ quan kĩ thuật – quân sự còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Đối tượng tuyển sinh trong các trường quân đội không bao gồm đối tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tiêu chuẩn trúng tuyển vào các trường quân đội ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Đối tượng nào dưới đây không được tham gia các lớp dự bị đại học do Bộ Quốc phòng tổ chức?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 10:

Học viện nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 11:

Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 12:

Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 13:

Học viện nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 14:

Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu học trường đại học thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 15:

Trường đại học nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 16:

Trường đại học nào dưới đây không thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 17:

Trường đại học nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 18:

Trường đại học nào dưới đây thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn vào Công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 21:

Học sinh THPT hoặc bổ túc THPT có thể đăng kí dự thi vào các trường thuộc hệ thống trường công an nhân dân khi có tuổi đời

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 23:

Khi đăng kí dự thi vào các học viện, trường đại học công an nhân dân, thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển tại

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 24:

Tính đến năm dự thi vào các nhà trường Công an, thí sinh 22 tuổi vẫn đủ tiêu chuẩn là đối tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 25:

Khi dự thi vào các nhà trường Công an, nếu không trúng tuyển, thí sinh có quyền lợi gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 27:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiêu chuẩn ưu tiên trong tuyển chọn đào tạo vào Công an nhân dân ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đào tạo thuộc hệ thống trường công an nhân dân do ai quyết định?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 29:

Đối tượng nào dưới đây không đủ tiêu chuẩn đăng kí dự thi vào các trường đào tạo thuộc hệ thống trường công an nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 30:

Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay