Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục Quốc Phòng Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 7 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 7 có đáp án

  • 363 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Địa hình, địa vật che khuất là những vật

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Địa hình, địa vật che đỡ là những vật

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Địa hình/ địa vật nào dưới đây là địa hình/địa vật che khuất?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Địa hình nào dưới đây là địa hình trống trải?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Địa hình nào dưới đây là địa hình che đỡ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những yêu cầu khi lựa chọn/ lợi dụng địa hình, địa vật trong chiến đấu?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng những điểm cần chú ý khi lợi dụng địa hình/ địa vật?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất chủ yếu để

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 9:

Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ chủ yếu để

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 10:

Địa hình/ địa vật nào sau đây là vật che khuất?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 11:

Địa hình, địa vật nào sau đây là địa hình, địa vật che đỡ?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 14:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong tư thế nào?

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 15:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong tư thế nào?

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

Khi lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ để bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản… ta có thể lợi dụng vị trí nào của vật?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 17:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong tư thế nào?

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong tư thế (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 18:

Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất để


Câu 19:

Khi lợi dụng các loại địa hình, địa vật che khuất cần lưu ý gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 20:

Khi lợi dụng các loại địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cần lưu ý gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 21:

Một trong những tác dụng của địa hình, địa vật che đỡ là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 22:

Địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ đều có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 23:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cách vận động ở địa hình trống trải?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 24:

Khi phải vận động vượt qua địa hình trống trải, cách xử lí nào sau đây phù hợp?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 25:

Nếu người sử dụng súng thuận tay trái, mắt trái, lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ thường ở vị trí nào là tốt nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 26:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng yêu cầu khi lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 27:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang vận dụng động tác nào và vận dụng trong loại địa hình nào?

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang vận dụng động tác nào và vận dụng trong loại địa hình nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 28:

Nếu người sử dụng súng thuận tay trái, mắt trái, lợi dụng địa hình, địa vật che dỡ thường ở vị trí nào là tốt nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 29:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng trong tư thế nào?

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang lợi dụng loại địa hình/ địa vật nào và lợi dụng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 30:

Chiến sĩ trong bức hình dưới đây đang vận dụng động tác, tư thế nào và vận dụng trong loại địa hình nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay