Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục Quốc Phòng Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 8 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 8 có đáp án

  • 465 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam chủ yếu do lực lượng nào tiến hành?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Hoạt động chính trong công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng mục đích của công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Công tác phòng không nhân dân được hiểu là: tổng hợp các biện pháp và hoạt động của

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của Mĩ trong hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Đảng và nhà nước Việt Nam đã có chủ trương gì để đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ (1964 – 1972)?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 12:

Hội nghị phòng không nhân dân toàn miền Bắc (Việt Nam) lần thứ nhất đã

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 15:

Nghị định nào dưới đây được ban hành để thay thế cho Nghị định số 112/CP (25/7/1963) của Hội đồng chính phủ về tổ chức công tác phòng không nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 16:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng xu hướng phát triển về vũ khí trang bị trong tiến công hỏa lực hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 17:

Chiến tranh bằng tiến công hỏa lực từ xa của chủ nghĩa đế quốc hiện nay có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 18:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm trong tiến công hỏa lực từ xa của chủ nghĩa đế quốc hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 19:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng phương thức phổ biến khi tiến công hỏa lực bằng đường không của địch?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 20:

Một trong những phương thức phổ biến khi tiến công hỏa lực bằng đường không của địch là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 21:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng phương thức phổ biến khi tiến công hỏa lực bằng đường không của địch?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 22:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thủ đoạn của địch khi tiến công hỏa lực bằng đường không?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 23:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thủ đoạn của địch khi tiến công hỏa lực bằng đường không?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 24:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng thủ đoạn của địch khi tiến công hỏa lực bằng đường không?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 25:

Phương châm cơ bản của công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 26:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng yêu cầu trong công tác phòng không nhân dân ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 27:

Nội dung của công tác phòng không nhân dân không bao gồm biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 28:

Lực lượng nòng cốt trong công tác phòng không nhân dân là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 29:

Bức ảnh dưới đây phản ánh về công trình trú ẩn, bảo vệ nào?

Bức ảnh dưới đây phản ánh về công trình trú ẩn, bảo vệ nào? A. Tường chắn bom đạn. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay