IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Ngôi nhà thông minh có đáp án

Trắc nghiệm Ngôi nhà thông minh có đáp án

Trắc nghiệm Ngôi nhà thông minh có đáp án

  • 425 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngôi nhà thông minh là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được lắp đặt các thiết bị thông minh thành hệ thống và được điều khiển tự động hoặc từ xa, đảm bảo tăng tính tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.


Câu 2:

Vai trò của ngôi nhà thông minh là gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được lắp đặt các thiết bị thông minh thành hệ thống và được điều khiển tự động hoặc từ xa, đảm bảo tăng tính tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng khi sử dụng.


Câu 3:

Ngôi nhà thông minh có hệ thống nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: hệ thống chuyển đổi năng lượng, hệ thống giải trí, hệ thống đèn chiếu sáng đều được điều khiển bởi hệ thống điều khiển trung tâm.


Câu 4:

Ngôi nhà thông minh có hệ thống nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: hệ thống mành rèm, hệ thống an ninh, hệ thống thiết bị nhiệt được điều khiển bởi hệ thống điều khiển trung tâm.


Câu 5:

Ngôi nhà thông minh có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: ngôi nhà thông minh có những đặc điểm là:

+ Tính tiện nghi.

+ Tính an toàn cao.

+ Tiết kiệm năng lượng.


Câu 6:

Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Ngôi nhà thông minh có đặc điểm: tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng.


Câu 7:

Tính tiện nghi của ngôi nhà thông minh thể hiện ở chỗ:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Tính tiện nghi của ngôi nhà thông minh thể hiện ở chỗ các thiết bị trong ngôi nhà thông minh dễ sử dụng do hoạt động tự động hoặc hoạt động bán tự động được điều khiển từ xa.


Câu 8:

Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động tự động?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: vì bấm nút trên bảng điều khiển là hoạt động bán tự động.


Câu 9:

Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động bán tự động?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Nhờ cảm biến là hoạt động tự động.


Câu 10:

Hoạt động nào sau đây là hoạt động tự động?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: các hoạt động trên đều không có sự tác động trực tiếp của con người.


Câu 11:

Hoạt động nào sau đây là hoạt động bán tự động?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: vì các hoạt động trên đều có sự tham gia trực tiếp của con người.


Câu 12:

Tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Hệ thống chuyển đổi năng lượng gió và năng lượng mặt trời thành năng lượng điện.


Câu 13:

Tại sao ngôi nhà thông minh lại tiết kiệm năng lượng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: các hoạt động trên giúp con người sử dụng năng lượng đúng lúc, đúng chỗ, đúng mục đích.


Câu 14:

Trường hợp nào sau đây thể hiện tính an toàn trong ngôi nhà thông minh?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: sự an toàn trong ngôi nhà thông minh được đảm bảo nhờ :

+ Hệ thống an ninh: phát hiện cửa mở.

+ Hệ thống báo bằng chuông: báo cháy, báo rò rỉ gas.


Câu 15:

Ví dụ nào sau đây thể hiện tính tiện nghi của ngôi nhà thông minh?

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì: Các đáp án B, C, D đều thể hiện tính an toàn của ngôi nhà thông minh.

 


Bắt đầu thi ngay