IMG-LOGO
Trang chủ Thi thử THPT Quốc gia Khoa học Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 947 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences

A ________ is a very strong wind that goes quickly around in a circle.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Lốc xoáy là một cơn gió rất mạnh thổi nhanh xung quanh thành một vòng tròn.


Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences

The ________ of the volcano was predicted in advance, so no one was injured.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Sự phun trào của núi lửa đã được dự đoán trước, vì vậy không ai bị thương.


Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences

A man ___________ sell cars.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Một người đàn ông mà chúng tôi biết bán xe.


Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences

I know a man ___________ at Jones & Roe.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi biết một người đàn ông làm việc tại Jones & Roe.


Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences

Take the food _________ on the table.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Lấy thức ăn trên bàn đi.


Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences

Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Thay đổi về thể chất là khác nhau đối với mỗi người, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bối rối hay căng thẳng.


Câu 7:

Choose the best answer to complete these following sentences

I wish my parents could put themselves in my ______

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Put yourself in my shoes: Ý nói nên đặt mình vào vị trí của người nói để nhìn nhận vấn đề, xem người nói cảm thấy như thế nào

Dịch: Tôi ước ba mẹ tôi đặt họ vào vị trí của tôi.


Câu 8:

Choose the best answer to complete these following sentences

Do you need to be that stressed______?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Tobe stressed out: cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực, công việc ….

Dịch: Bạn có cần phải căng thẳng vậy không?


Câu 9:

Choose the best answer to complete these following sentences

My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống xấu nhất.


Câu 10:

Choose the best answer to complete these following sentences

We are going to visit Ha Long Bay ______ is one of the most interesting places of the North.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Chúng tôi sẽ đến thăm Vịnh Hạ Long, một trong những nơi thú vị nhất của miền Bắc.


Câu 11:

Choose the best answer to complete these following sentences

It ……….. that China dug up the ocean floor to build artificial islands.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Người ta nói rằng Trung Quốc đã đào đáy đại dương để xây dựng các đảo nhân tạo.


Câu 12:

Choose the best answer to complete these following sentences

The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Suggest + O + should + V. Chuyển V sang bị động là tobe VpII


Câu 13:

Choose the best answer to complete these following sentences

The local government suggested ……. a road through the Nam Cat Tien National Park.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Suggest + Ving (gợi ý làm gì)

Dịch: Chính quyền địa phương đề nghị xây dựng một con đường xuyên qua Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.


Câu 14:

Choose the best answer to complete these following sentences

It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bị động ý kiến ở thì quá khứ đơn

Dịch: Được biết, một số người nước ngoài đã thu gom rác trên bãi biển Cát Bà.


Câu 15:

Choose the best answer to complete these following sentences

The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Điều quan trọng nhất là chúng tôi khiến du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam một lần nữa.


Bắt đầu thi ngay