Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tin học Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 3 (có đáp án): Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 3 (có đáp án): Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 3 (có đáp án): Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

  • 2439 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

Xem đáp án

Siêu văn bản là loại văn bản tính hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.

→ Đáp án D


Câu 2:

“www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

Xem đáp án

“vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là ký hiệu tên nước Việt Nam. Tùy theo từng nước mà có ký hiệu tên miền khác nhau.

→ Đáp án B


Câu 3:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xem đáp án

Trang chủ là mỗi khi truy cập vào một Website, bao giờ cũng có một trang web được mở đầu tiên. Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ trang chủ của website.

→ Đáp án C


Câu 4:

Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

Xem đáp án

Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Phần lớn các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang web. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết và có thể là các trang web hoặc hình ảnh…

→ Đáp án C


Câu 5:

Website là:

Xem đáp án

Website là một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. Địa chỉ truy cập chung này được gọi là địac chỉ của website.

→ Đáp án D


Câu 6:

Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

Xem đáp án

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

→ Đáp án C


Câu 7:

Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

Xem đáp án

Siêu văn bản là loại văn bản tính hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác. Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language).

→ Đáp án C


Câu 8:

Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

Xem đáp án

Thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

+ Truy cập vào máy tìm kiếm

+ Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

+ Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.

→ Đáp án B


Câu 9:

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

Xem đáp án

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

→ Đáp án B


Câu 10:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

Xem đáp án

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

→ Đáp án B


Bắt đầu thi ngay