Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Xây dựng nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Xây dựng nhà ở có đáp án

Trắc nghiệm Xây dựng nhà ở có đáp án

  • 232 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vật liệu nào sau đây dùng trong xây dựng nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Một số vật liệu xây dựng nhà ở như: cát, đá, kính, thép, ngói, tre, …


Câu 2:

Nhà ở được xây dựng theo mấy bước chính?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: nhà ở xây dựng theo các bước:

+ Chuẩn bị

+ Xây dựng phần thô

+ Hoàn thiện


Câu 3:

Nhà ở được xây dựng qua bước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: xây dựng nhà ở tiến hành theo 3 bước:

+ Chuẩn bị

+ Xây dựng phần thô

+ Hoàn thiện


Câu 4:

Trình tự nào sau đây đúng về quá trình xây dựng nhà ở.

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Chuẩn bị: thiết kế, lập hồ sơ, xin phép xây dựng, …

+ Xây dựng phần thô: làm móng, dựng khung, xây, …

+ Trát, lắp đặt thiết bị điện, …


Câu 5:

Hãy cho biết công việc nào sau đây không thuộc bước Chuẩn bị xây dựng nhà ở?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Làm móng thuộc bước Xây dựng phần thô.


Câu 6:

Công việc nào sau đây thuộc bước Xây dựng phần thô?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Xây dựng phần thô gồm một số công việc như: làm móng, dựng khung, xây tường ngăn, làm mái, lắp đặt hệ thống điện nước, …


Câu 7:

Công việc nào sau đây không thuộc bước Hoàn thiện?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: lắp đặt hệ thống điện nước thuộc bước Xây dựng phần thô.


Câu 8:

Khi xây dựng nhà ở cần tuân thủ theo yêu cầu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: khu vực xây dựng nhà ở luôn tiềm ẩn các yếu tố gây nguy hiểm đối với con

người và gây ô nhiễm môi trường xung quanh nên cần đảm bảo an toàn cho người lao động, người và môi trường xung quanh.


Câu 9:

Để đảm bảo an toàn cho người lao động cần lưu ý điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: Đảm bảo an toàn cho người lao động cần chý ý về:

+ Trang bị đủ thiết bị bảo hộ cho người lao động .

+ Các dụng cụ và thiết bị xây dựng như: giàn giáo, cần cẩu, máy khoan, … phải đảm bảo an toàn.


Câu 10:

Để đảm bảo an toàn cho người và môi trường xung quanh cần:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: để đảm bảo an toàn cho người và môi trường xung quanh cần thực hiện các công việc như:

+ Đặt biển báo trên, xung quanh khu vực công trường.

+ Quây bạt, lưới che chắn bụi và vật liệu rơi vãi.

+ Vệ sinh các xe chở vật liệu ra vào công trường.

+ Xử lí rác thải công trình.


Câu 11:

Hình ảnh nào sau đây thuộc trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: mũ, kính, giày bảo hộ đều là các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân.


Câu 12:

Thiết bị nào sau đây là thiết bị xây dựng.

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: giày bảo hộ thuộc thiết bị bảo hộ lao động cá nhân.


Câu 15:

Hình ảnh sau đây thể hiện giai đoạn nào của ngôi nhà?

Hình ảnh sau đây thể hiện giai đoạn nào của ngôi nhà? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì: hình ảnh thể hiện ngôi nhà mới hoàn thiện phần móng.

 


Bắt đầu thi ngay