Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 678

Tự do lưu thông hàng hóa là

A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2021 22,904

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

Xem đáp án » 18/06/2021 16,907

Câu 3:

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp Công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 13,024

Câu 4:

Tự do di chuyển bao gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 9,918

Câu 5:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 8,683

Câu 6:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Xem đáp án » 18/06/2021 7,917

Câu 7:

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm

Xem đáp án » 18/06/2021 297

Câu 8:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 261

Câu 9:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 241

Câu 10:

Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 231

Câu 11:

Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967?

Xem đáp án » 18/06/2021 221

Câu 12:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành

Xem đáp án » 18/06/2021 209

Câu 13:

Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967

Xem đáp án » 18/06/2021 208