Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 753

Tự do lưu thông hàng hóa là

A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2021 22,971

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

Xem đáp án » 18/06/2021 17,005

Câu 3:

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp Công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 13,101

Câu 4:

Tự do di chuyển bao gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 9,981

Câu 5:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 8,749

Câu 6:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Xem đáp án » 18/06/2021 7,976

Câu 7:

Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967

Xem đáp án » 18/06/2021 598

Câu 8:

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm

Xem đáp án » 18/06/2021 364

Câu 9:

Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 316

Câu 10:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 313

Câu 11:

Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967?

Xem đáp án » 18/06/2021 305

Câu 12:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 303

Câu 13:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành

Xem đáp án » 18/06/2021 273

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »