Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

18/06/2021 13,101

Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp Công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) gồm có

A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.

B. Đức, Pháp, Đan Mạch.

C. Đức, Pháp, Anh.

Đáp án chính xác

D. Đức, Pháp, Thụy Điển..

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Mục II, SGK/52 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2021 22,971

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

Xem đáp án » 18/06/2021 17,005

Câu 3:

Tự do di chuyển bao gồm có

Xem đáp án » 18/06/2021 9,981

Câu 4:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 8,749

Câu 5:

Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

Xem đáp án » 18/06/2021 7,976

Câu 6:

Tự do lưu thông hàng hóa là

Xem đáp án » 18/06/2021 752

Câu 7:

Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967

Xem đáp án » 18/06/2021 598

Câu 8:

Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm

Xem đáp án » 18/06/2021 364

Câu 9:

Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 316

Câu 10:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 313

Câu 11:

Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967?

Xem đáp án » 18/06/2021 305

Câu 12:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU)?

Xem đáp án » 18/06/2021 303

Câu 13:

Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành

Xem đáp án » 18/06/2021 273

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »